Добавить статью
11:16, 4 декабря 2014 24485

Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (5 бөлүк)

(4 бөлүк)

Мортуктун тукумдарынын таралышы

Мортуктан эки эгиз уул төрөлөт – Жаманак, Токтогул. Жаманак жарык дүйнөгө мурда түшкөндүктөн улуусу катары эсептелчү экен, өз учурунда малдуу – баштуу болуп, Мортуктун тукумдарын бийлеп жүргөн киши болгон экен. Ошол кезде жалпы көл айланасын Алсеиттин тукумдарынан Белек баатыр башкарчу экен, Жаманак Белек баатырдын өзү менен мамилелешип, чоң жыйындарга аралашып, чогуу жайлашып жүрүшчү дешет. Жаманактын тукумдары азыркы күндө Нарын районуна караштуу Миң – Булак, Он – Арча, Оттук айылдарында жашап турушат.

Жаманактын үч аялы болгон экен, алар: Калыбек, Тотуя, Аян. Калыбек байбиче үч уул төрөгөн – Кемпирек, Кожояр, Кашкар. Кемпиректен – (Бөрү) Меңдибай, Балаш, Медет, Шайыр, Токо. Балаштан – Сасыккулак, Осмон. Сасыккулактан – Мусакожо, Черикчи. Мусакожодон – Сарт, Шалпык. Сарттан – Дүйшембү аандан Аскарбек, Качкын, Көлбай. Шалпыктан – Жамаке, Бапа. Черикчиден – Чунгул, Маймыл. Чунгулдан – Асаналы андан Бектур, Орозобай, Огонай. Эми Балаштын экинчи уулу Осмондон – Дыйкан, Акмолдо, Супатай, Норузбай. Дыйкандан – Усуп, Усубалы. Эми Кемпиректин Меңдибайынан – Байсары, Өмүр, Казыбай, Ашым. Байсарыдан – Алымкул, Алышбай, Адышбай, Мамбет, Шамбет. Алышбайдан – Асаналы андан Асанбек. Алымкулдан – Көчөр, Шарше, Сарбагыш, Бейше. Тентимиштен – Токтогул.

Бектурдан – Үсөнбек. Казыбайдан – Назарбай, Ыбрай. Назарбайдан – Асанакун андан Муктар, Тыныбек, Искенбек, Замирбек. Ыбрайдан – Кубат, Жумагул. Ашымдан – Ырыскул. Кемпиректин Медетинен – Бекбоо, Бердибек, Тагай, Ит-эмээр, Торутай. Бекбоодон – Акматбек. Бердибектен – Ысмаыл, Асан. Ысмаылдан – Марасул, Жантай. Марасулдан – Токон, Турганбек, Ашыкен, Турганбай. Жантайдан – Орозбек, Тойгонбай, Ырысбек, Таалайбек, Бактыбек. Асандан – Курман. Торутайдан – Конокбай, Ит- эмээрден – Кадыралы. Жаманактын экинчи уулу Кожоярдан – Опо, Мондош, Адык, Сокок. Опондон – Бадакшан, Албан, Дуулат, Чудубай, Чотой. Бадакшандан – Табылды андан Борсунбай андан Жунус андан Эсентай. Албандан – Атамкул, Абдырай, Тентимиш. Атамкулдан – Бексултан, Жумадил, Акун. Жумадилден – Сабыр андан Белек. Акундан – Ырысбек. Опондун Дуулатынан – Кулзак, Байзак.

Кулзактан – Аалы андан Абдырасул. Байзактан – Кыдыкбай андан Асек, Жолочу. Опондун Чудубайынан – Жээналы, Өмүр, Суранчы, Тилемчи, Мамбет андан Эсенбай. Өмүрдөн – Киреше, Беки. Кирешеден – Мамбеталы, Жүдөмүш. Мамбеталыдан – Токталы. Жүдөмүштөн – Асек. Бекиден – Абдырай, Осмоналы андан Шаршенбек, Мелис, Марат. Суранчыдан – Сасык андан Жолдош андан Жаман, Шерип, Карып. Жамандан – Нурбек, Турусбек. Шериптен – Эржан. Карыптан – Эрмек. Чудубайдын Тилемчисинен – Сарала андан Кудаш, Нияз. Эми Шалпыктын Бапасынан – Думана, Сарт, Козуайдар, Кулмат. Думанадан – Ымыян андан Сагынбай, Сагынбек, Карыбай. Кулматтан – Кадыракун, Муктаркул. Эми Опондун Чотойунан – Жаңыбай, Жанай. Жаңыбайдан – Усуп андан Сырымбет. Жанайдан – Кадыралы андан Нарынбай.

Ал эми Кожоярдын Мондошунан – Курманбек андан Жайнак, Жайыл, Улак, Мойнок. Мойноктон – Молой, Чынкожо, Адыл. Чынкожодон – Аттокур андан Сулайман андан Өмүр, Эсен, Асан, Сүйүндүк. Адылдан – Орозалы андан Осмон. Тайлактан – Ормоке, Токо. Ормокеден – Желдең андан Исираыл, Кашкар. Исираылдан – Муканбет, Расул, Асанказы. Молойдон – Шыгай, Ногой, Орус, Таты, Черикчи, Байтүгөл, Баястан. Ногойдон – Дыйканбай андан Асанкожо, Муса. Асанкожодон –Дүйшө, Сырымбет. Орустан – Деркенбай, Жансерке. Баястандан – Мамбет, Сыдык, Ысраыл. Чородон – Бозгун, Жылкыбай андан Үсөн, Жума.

Жамактын байбичеси Калыбектен төрөлгөн үчүнчү уулу Кашкардын биринчи аялы Ырыстан – Калча, Боркөчүк, Молдо, Шадыбек. Калчадан – Казак,Карымшак, Койтуубас, Чалбай, Сопу. Казактан – Байбаба, Жетибай. Байбабадан – Бокой андан Байбагыш, Мамбет (молдо), Ысмайыл, Маамыт, Иса, Наамат, Мамат, Обоз, Жумак. Маамыттан – Асанкул, Шамак. Исадан – Сагынбек. Нааматтан – Казы, Кожояр, Нурбек, Саяк, Темирбек, Өмүрбек, Төлөгөн. Мамбеттен – Сулайманкул, Жапаркул, Чолпонкул, Солтонкул, Кадыркул. Сулайманкулдан эркек бала жок. Жапаркулдан – Абдыжалил андан Жакыпбек, Кубанычбек, Абдилазис, Канат. Кубанычбектен – Иличбек, Болотбек.

Чолпонкулдан – Сыдык, Акимжан, Сарбагыш. Сыдыктан тукум жок. Акимжандан – Мусажан, Эсен, Токтосун,Жакшылык. Сарбагыштан – Бактыбек, Анарбек. Солтонкудан – Дүйшө, Муратжан, Муктаркул. Дүшөдөн – Жумгалбек, Мырзабек, Мазимакун, Малик, Калыбек. Жумгалбектен – Рысбек, Бакытбек андан Актан. Мырзабектен – Улан. Мазимакундан – Бактияр, Азамат. Маликтен – Тынчтык. Калыбектен – Узак. Кадыркулдан тукум жок. Ысмайыл (ажы) дан – Кулманбет, Жанузак, Багышай, Бапан. Кулманбеттен – Осмон, Карыпбек. Бапандан – Баркыжок (Бакай). Эми Казактын Жетибайынан – Жумаш андан Ыбрай андан Кожо, Ырайымкул. Кожодон – Ногой, Асан, Абыке, Көдөө, Алак. Эми Калчанын экинчи уулу Карымшактан – Жылкычы, Баястан. Жылкычыдан – Ыса (Алак), Муса, Чодон, Калдык. Мусадан – Думана, Байкуту.

Думанадан – Акмат, Осмон, Жумабай, Кадыр, Абдыракман, Ашыракман. Акматтан – Айдаркан. Осмондон – Асанкул (Кыргыз эл артиси), Асанказы. Кадырдан – Нурдин, Эркин, Чоробек, Каныбек, Жеңишбек, Абас, Нуркемел. Байкутудан – Бектур, Чынтур. Чодондон – Абдырай, Жекшебай. Абдырайдан – Кыдырмыш. Сыртбай- Сартбай. Карымшактын Баястанынан – Сарыбай, Торутай, Кенжетай, Кичинетай. Эми Калчанын үчүнчү уулу Койтуубастан – Токтомуш, Баарчык, Жумагул андан Үркүнчү, Бакы, Бозгунчу, Телтай, Молтой. Калчанын төртүнчү уулу Чалбайдын биринчи аялынан Туйба, Турду, Жаанбай, Асанбай, Кайыпбек (Торпок), экинчи аялынан Курманкожо, Куттукожо, үчүнчү аялынан Аким.

Туйбадан –Медеткул, Эсенбек, Андакул, Намазбек, Исабек. Медеткулдан – Маамыткан, Султан, Токтокожо. Эсенбектен – Эштек, Тайлак, Алымкан, Олжобай, Кукелей. Андакулдан – Абдыракман, Шорук. Намазбектен – Тойгонбай андан Ырыскелди. Исабектен – Бектемир, Ийса.

Турдудан – Назаркожо, Алымбек, Бекбоо, Жамбоо. Назаркожодон – Намазбек, Ыманбек, Суранчы, Тиленчи, Коңурбай, Саадабай. Намазбектен – Өмүралы, Качкынбай, Каратай, Шералы. Каратайдан – Өмүр, Асан. Ыманбектен – Сүйүнбай, Мамыткан. Суранчыдан – Токтобай, Оторбай, Ырысбай. Тилечиден – Оторбай андан Борбу. Коңурбайдан – Ыманалы, Асаналы, Ырсалы, Шаршеналы. Саадабайдан – Аянбай, Асанкул. Эми Турдунун экинчи уулу Алымбектен – Атакан, Ботокан, Мамыркан. Атакандан – Эшенкул, Абдракман, Кадыр, Токтогул. Эшенкулдан – Рашит, Молутбек. Абдракмандан – Жанабил, Отунчу, Кубанычбек. Кадырдан – Жумагул, Карагул. Ботокандан – Таштанбек, Сагын. Турдунун үчүнчү уулу Бекбоодон – Боогачы, Курманалы. Эми Чалбайдын үчүнчү уулу Жаанбайдан – Сарбагыш, Канай, Эшкожо, Чынкожо. Сарбагыштан – Чыймыл андан Сааданбай, Мааданбек.

Канайдан – Акмат андан Абдыкерим, Молдокерим, Калдык. Эшкожодон – Ыраазы, Көөнү. Чынкожодон – Мүсүралы, Шүкүр, Күрөң. Мүсүралыдан – Календер. Чалбайдын төртүнчү уулу Асанбайдан – Айтбек, Качыбек андан Шалта андан Суран андан Ырысбек, Турсунбек, Майрамбек. Чалбайдын бешинчи уулу Кайыпбек (Торпок) тен – Ниязбек, Өмүрбек, Бегалы. Ниязбектен – Ормонбек андан Исак, Букарадин, Шабдырай. Өмүрбектен – Субан анын биринчи аялынан Бугубай, Абдырай, экинчи аялынан Ысмаыл, Базарбай. Ысмаылдан – Тобокел андан Табылды. Базарбайдан – Кадыракун андан Арстанбек, Ишенбек. Бугубайдан – Абазкан андан Токталы, Жеңиш, Айткулу, Ашыр.

Абдырайдан – Кемелбек,Жамалбек, Кубанычбек, Таалайбек, Акылбек, Талант. Бегалыдан – Шайбек андан Тыныбек. Чалбайдын экинчи аялынан эки уул төрөлгөн деген элек, алардын улуусу Курманкожодон – Токо, Телтай. Токодон – Боталы, Тыналы. Боталыдан – Абдырай, Шалты. Абдырайдан – Шарше. Тыналыдан – Жумабай (чоңбет), Султанбай, Ыктыбай. Жумабайдан – Ысагалы, Турганбай, Абдылда, Кенжеш, Асанкул. Телтайдан – Батыркан, Тана андан Баймоңол, Усуп, Абдылда. Батыркандан – Туюкбай, Шайыкбай. Жообасардан – Молтой андан Маана андан Султаналы, Серкебай. Бейшеналыдан – Момуналы.

Чалбайдын Куттукожосунан – Калматай, Бооке, Тынай. Калматайдан – Макелей, Чекелей, Бакас, Абыке. Макелейден – Сайдин, Мамбетимин, Мамбеталы. Бакастан – Шоңко, Токтобек. Шоңкодон – Майрамкул, Сабыркул, Конок, Кемелбек. Токтобектен – Үсек, Осмонбек. Абыкеден – Төлөк. Эми Куттукожонун экинчи уулу Боокеден – Кыдырмыш, Тентимиш, үчүнчү уулу Тынайдан – Жумабек. Ал эми Чалбайдын үчүнчү аялынан төрөлгөн эң кичи уулу Акимден – Адылбек, Эдилбек, Наматбек. Адылбектен – Балкан, Акчубак. Сопу уулу. Сопунун үч аялы болуптур, биринчи аялы Анардан – Араке, Кусаке, Кубатбек, Батырбек, Мырзакул, Кенжетай. Кусакеден – Итибай, Алдаш. Итибайдан – Чол, Аттокур, Надырбек.

Чолдон – Абдыкерим, Торгой, Тотуя. Абдыкеримден – Үсек, Алымкул. Торгойдон – Салыбек, Калыбек. Аттокурдан – Абыкан, Кадыр андан Кул, Эшен. Надырбектен – Тентимиш. Сопунун кийинки уулу Кубатбектен – Ташыбек, Назар, Черикчи. Ташыбектен – Каракожо, Кулжабай. Каракожодон – Мамбетибрайм, Абдылкан, Мундуз, Алымкул, Шайылда, Муса. Назардан – Батыркан, Исак (Ургулак). Черикчиден – Исабек, Маасымкан. Исактан – Шайып, Чолпонбай, Садык, Кенжебай. Маасымкандан – Алтымыш.

Сопунун Батырбегинен – Чырбаш, Атабай, Алышбай, Мырзакулунан – Курманбай, Кулуке, Ыманбай, Түмөнбай. Түмөнбайдан – Өмүркан, Шадыкан, Сулайман. Өмүркандан – Бакай. Шадыкандан – Касымалы, Нарын. Сулаймандан – Бейше. Курманбайдан – Акмат, Ыбрай, Абдырай. Акматтан – Чондо. Ыбрайдан – Касеин, Касымбай, Асаналы, Асанкул. Абдырайдан – Абдымомун (Сары), Насирдин, Апенди (Өмүрбек). Сарыдан – Абылабек, Абдыкалык. Апендиден – Абдылас, Абдыбек, Турдубек, Абылбек, Таалайбек. Сопунун кийинки уулу Кенжетайдан – Саркожо, Карач. Саркожодон – Токтобай, Токтосун, Сагынбай. Токтобайдан – Турунбек, Бакир. Бакирден – Мукаш, Конок.

Сопунун экинчи аялы Жаңылдан – Султанбек, Шуруке, Тарыхчы. Султанбектен – Орозбек, Термечик, Ормон, Субан, Чаргын. Орозбектен – Теңиш, Аалы, Усуп. Термечиктен – Аманкан, Эсенкан. Аманкандан – Зарлык, Мукалаң. Эсенкандан – Бейшеке, Шаршеке, Кубан, Асанкадыр, Кенжеш. Ормондон – Сатыбалды, Саткын. Субандан – Сарбай, Казакбай. Сопунун Шурукесинен – Ыманбек, Жаныбек. Ыманбектен – Байгазы, Нургазы, Жангазы. Нургазыдан – Сагындык. Жангазыдан – Жумакадыр, Жумамүдүн андан Асанбек. Эми Сопунун Тарыхчысынан – Багыш андан Мадели, Орозакун.

Ал эми Сопунун үчүнчү аялынан Эрмек, Түнтөй андан Эсенбай андан Торсон. Кашкардын биринчи аялы Ырыстан төрөлгөн экинчи уулу Боркөчүктөн – Тилеш андан Татыбай, Алыке, Урустам, Бердибай, Жетибай. Татыбайдан – Ормотой андан Усупбек, Рыскул, Жанай, Байток, Байгазы, Түнкатар. Рыскулдан – Мамыр андан Жумалы, Бейше. Жанайдан – Дуулат, Деркенбай. Байгазыдан – Байбосун, Аалы. Түнкатардан – Ыбырай, Саадабай. Тилештин Алыкесинен – Кыдык андан Асанбай, Урустамынан – Токтомат андан Кучу, Бердибайынан - Эралы, Сурабалды, Жетибайынан – Чеңгел андан Усубакун.

Кашкардын Ырыс деген байбичесинен төрөлгөн үчүнчү уулу Молдодон – Козубай, Тотой. Козубайдан – Бердикожо, Качкынчы, Көчөк. Бердикожодон – Атамкул, Токтоназар, Сармолдо. Атамкулдан – Шейшеналы, Керимкул андан Бектен, Аалы, Абдылда. Бектенден – Бекболот, Султан, Асангазы. Сармолдодон – Алымкул, Кыдырша, Сеит, Бектур, Берик. Сеиттен – Усуп, Жумакадыр. Усуптан – Шарше андан Муканбет. Молдонун экинчи уулу Тотойдон – Өмүрбек андан Султан, Көкөтөй (чечен), Текеатар. Султандан – Чыбыке, Узак, Турмамбет. Көкөтөйдөн – Мамбет андан Токтобек. Кашкардын биринчи аялы Ырыстан төрөлгөн кенже уулу Шадыбектен – Жанбала, Жакып. Жанбаладан – Мамаш, Караш. Мамаштан – Алымбек андан Атакожо, Тукубай, Атакелди. Караштан – Найманбай андан Көчөр. Жакыптан – Кубат, Үмөт.

Эмки сөздү Кашкардын экинчи аялы Торгойдон төрөлгөн уулдарына берсек алар: Сырдыбай, Сырымбет, Сартбала(Жумаш) же (Уранкай эне самсалай). Сырдыбайдан – Байтемир, Темиркан, Чодон. Байтемирдин биринчи аялынан Боку, Токтор, Мама, Мартыш, Чомой, Текеш, Сарысеит. Бокудан – Каракожо, Алымбек, Манкүчүк, Керим, Борош, Кыдык, Алыке. Каракожодон – Калча, Кален, Суран. Калчадан – Өмүр, Төралы, Мырза. Өмүрдөн – Мамыткан, Сөлпү, Мамбет, Мундузбай. Мамыткандан – Жамангул андан Шүкүр, Кадыркул. Сөлпүдөн – Шейше, Дүйшө. Төралыдан – Деркенбай, Дыйканбай, Күнтууган. Деркенбайдан – Алымкул, Бостонкул. Дыйканбайдан – Тукеш, Нуркалык, Арык, Асанкул. Күнтуугандан – Сабит, Садык.

Мырзадан – Ботокан андан Рысбек, Жусуп. Ал эми Календен – Тентимиш, Жакеш, Жапар. Тентимиштен – Ашыралы андан Ашым, Кемел (секретарь РК,ОК КП – губернатор). Каракожонун Суранынан – Супа, Эсенкан. Ал эми Бокунун Алымбегинен – Кедей, Шадыкан, Тайлак, Бердикожо, Качыке. Шадыкандан – Кулманбет андан Асаналы, Сарногой, Сопок. Тайлактан – Мады андан Кадырмамбет. Бердикожодон – Чаргын, Баястан, Черикбай. Чаргындан – Байдөлөт, Ырыскул. Качыкеден – Үмөталы, Мамбеталы, Нурманбет. Бокунун Манкүчүгүнөн – Думана, Алапай, Чынгыш. Думананын төрт аялынан он төрт уул: Норузбай, Орунтай, Тулкунбай, Дыяр, Орозалы, Мамыткан, Усуп, Токон, Токсон, Бөрүбай, Айтбай, Үркүнбай, Тособа, Акмат. Алапайдан – Касманбет, Чапы, Калманбет. Чынгыштан – Түйтө, Жаке, Ысмайыл. Бокунун Кериминен – Ажыбай, Өмүркан, Мамыркан, Шамыркан. Ажыбайдан – Мамбет.

Өмүркандан – Кадыр. Шамыркандан – Тилебалды. Мамыркандан – Кадырмурза. Бокунун Борошунан – Акыбай, Илебай. Акыбайдан – Тиленчи, Самсалы. Тиленчиден – Абдыкадыр, Мамбетсултан, Ашыркан. Мамбетсултандан – Муктар, Сатыбек. Илебайдан – Тагай,Бабык,Райымбай(Жалил). Бабыкта –Кекчил, Мамбет. Эми Байтемирдин экинчи уулу Токтордон – Кыйшык, Чанак, Арзымат, Бектен, Молор, Качкын, Жантай, Молтой. Арзыматтан – Ыса, Калчаке. Ысадан – Ажыбек, Кожобек. Ажыбетен – Кадыр андан Мажит. Кожобектен – Нурманбет, Абдил, Абдрашит. Кыйшыктан – Молдо андан Таранчы. Чанактан – Эсеналы, Эгембай, Мады андан Абдырай андан Мукаш. Эгенбайдан – Кожош. Байтемирдин үчүнчү уулу Мамадан – Курмуш, Качкын, Сопу. Курмуштан – Токтосун, Дункана. Качкындан – Абыке, Арстанбек, Байтеке, Калыгул. Абыкеден – Бактыгул, Токтогул. Бактыгулдан – Абдыкерим.

Арстанбектен – Турдумбай андан Аалы. Абдыкеримден – Чоробай, Султан. Байтемирдин кийинки уулу Мартыштан – Жаманчы, Айылчы, Малтабар, Балабар. Байтемирдин кезектеги уулу Чомойдон – Ботбай, Базарбай, Өмүркан, Шорук, Карасарт. Ботбайдан – Абдыракман, Салбар. Шорутан – Черикчи, Тезекбай андан Мусаке андан Кубан, Чоробай, Күлбашы, Карасарт андан Чокун, Намаз, Көлбай. Чокундан – Кожокан андан Кадыр, Муканбет(герой), Канат, Асанкул. Канаттан – Бекжан. Байтемирдин кийинки уулу Текештен – Стамбек, Жакып, Тоймат, Иса, Мусабек. Стамбектен – Айты андан Ыманакун андан Абдразак, Абдыкалык. Байтемирдин биринчи аялынан кенже уулу Сарсеиттен – Калпак андан Осмоналы, Бакаш, Доку. Осмоналыдан – Мажит, Дүйшө, Абылай, Абдразак. Бакаштан – Малив, Асель. Докудан – Карагул, Ниязбек.

Байтемирдин экинчи аялы Бурулчадан – Араке, Молдоказы, Телкозу. Молдоказыдан(Ормуш) – Эсенаман, Элебес, Ажы. Эсенамандан – Насыр, Тойчу, Боталы.

Ал эми Сырдыбайдын экинчи уулу Темиркандан – Тайлак, Кулан, Чоткара, Саткын, Сарымсак. Тайлактан – Нияз, Эшкожо. Нияздан – Канай андан Абдырай, Мамыркан, Шамыркан, Чекир, Абыш. Абдырайдан – Мамыт, Кемел. Шамыркандан – Бекбо, Абдыкадыр, Абдракман, Төлөгөн. Бекбодон – Инаят. Абдыкадырдан – Мукаш. Чоткарадан – Айтбай, Качыке, Таштанбек андан Ысмайл, Ибрайм, Иса, Муса. Ысмайлдан – Мамбет, Шамбет, Шайымбет. Мамбеттен – Орунбек, Камчыбек, Мамытбек, Алыйаскар, Тукун, Бакир. Шайымбеттен – Чыныбек, Ажымалы, Борукчу. Айтбайдан – Табылды, Карыке. Чоткаранын Качыкесинен – Чокмор андан Баймоңол андан Өмүрбек андан Мырзабек. Ал эми Темиркандын Саткынынан – Таттыкожо, Турке. Таттыкожодон – Арыккозу андан Мааткан, Молдоказы. Мааткандан – Керим андан Шайбек андан Жээнбек. Туркеден – Борбодой, Шадыкан.

Сырдыбайдын үчүнчү уулу Чодондон – Сыдык, Далбай. Сыдыктан – Кудайберген, Өмүралы, Алыке. Кудайбергенден – Шабдасын андан Эрмек. Өмүралыдан – Айдар андан Жалил, Калый. Алыкеден – Тыныке андан Тенти. Далбайдан – Кудабай андан Манап. Кашкардын экинчи аялы Торгойдон төрөлгөн экинчи уулу Сырымбеттен алты уул төрөлөт алар: Кутубек, Кутуке, Чайдар, Меңдибай, Бектемир, Бекбото. Кутубектен – Токтокожо, Султан, Агым, Багыш, Үркүнчү, Кожош. Султандан – Качкын, Калчаке, Табылды, Эши. Качкындан – Төлөгөн андан Касымалы, Абдыралы, Аалыбай, Бегалы. Касымалыдан – Ниязбек андан Кубанычбек, Замирбек, Элмирбек, Алманбек, Рахатбек. Калчакеден – Алай, Ысман. Алайдан – Жамангул, Карагул.

Кутукеден – Казы, Конокбай. Чайдардан – Кармыш. Меңдибайдан – Токтобек, Нуракун. Бектемирден – Мамаш, Осмонкул. Бекботодон – Ниязбек, Муса. Кашкардын үчүнчү уулу Сартбаладан(Жумаш) же (Уранкай энеден) төрт уул: Шаабек, Карбото, Байтору, Кожомкул. Шаабектен – Байсымак, Мамбетакун. Карботодон – Шоодак, Бакытай, Байтору. Байторудан – Абылай, Чоңколой, Чообай андан Табылды андан Бейшебай. Кожомкулдан – Кудайбакты, Боку, Садык, Үсөн, Абий, Оңой. Бокудан – Жапый андан Тыныбек (залкар манасчы) андан Актан андан Табылды. Үсөндөн – Чөндөлөй, Түлкү. Абийден – Канат, Атамбай, Жаныбек, Өзүбек. Жаныбектен – Кожокадыр. Өзүбектен – Нурманбет.

Садыктан – Тагай, Исабай, Иманбай, Токторбай, Ниязбек, Чыныбай, Малабай. Ниязбектен – Жээналы андан Курман, Айткулу. Түмөнбайдан – Түлөкө, Алсеит, Нурсеит. Чыныбайдан – Черикчи андан Өмүралы, Баялы, Баяман. Өмүралыдан – Жакып, Эсенгул. Эсенгулдан – Төлөбек. Байторунун Абылайынан – Арзыбек, Тазабек, Таштанбек. Арзыбектен – Деркенбай, Алышбай, Саадабай. Деркенбайдан – Айдаркан, Абдыракман, Ашыракман. Алышбайдан – Осуке. Саадабайдан – Кадыр.

Ушуну менен Жаманак атабыздын байбичеси Калыбек энеден тараган тукумдарынын таралышын жыйынтыктап экинчи аялы Тотуядан тараган урпактарына кезек берели. Тотуя өзү кыпчактардын кызы экен.

Тотуя энебиз үч уул төрөйт: Мамат, Алдаяр, Рысбай. Маматтан – Нарбото, Кожомат, Шүкүр. Нарботодон – Ормуш, Токтор, Чоңмурун. Ормуштан – Түркөй, Түнтөй. Түнтөйдөн – Алжан андан Карыбай андан Токтобек андан Нурмуканбет(Кулум). Жаманактын экинчи уулу Алдаярдан – Сүйүндүк андан Адыбай, Көтөн, Байсеит. Адыбайдан – Тарыхчы Торгой,Тоймат. Тойматтан – Жылкычы, Койчу, Козубек. Койчудан – Матай, Мама. Козубектен – Абдыкадыр, Абдырай, Саалы, Сарыбай. Абдырайдан – Козубек, Зарлык. Көтөндөн – Ороз, Бекбай, Байтөлө. Ороздон – Кыдыр, Кыдык, Тойтук, Токсаба, Кудакелди. Кыдыктан – Үмөткул, Барктабас. Бекбайдан – Тентимиш, Сарыгул. Байтөлөдөн – Ыйман, Жанкожо, Мамбет, Казакбай андан Борончу, Байсаба, Боколоң. Байсабадан – Сабыр, Жусай. Мамбеттен – Жума, Жусубалы. Жаманактын кенже уулу Рысбайдын эки аялы болгон экен, биринчи аялы Күмүш энеден – Кудайменде, Теңке, Койба. Кудаймендеден – Чодош, Түлөкө. Чодоштон – Кулубек,Табыш, Байбагыш. Түлөкөдөн – Айдарбек.

Теңкеден – Адыгине, Жусуп, Айты. Жусуптан – Табылды, Урмат, Кененбай. Койбадан - Сасык, Түгөлбай, Түмөнбай, Эсенбай, Шыгай. Рысбайдын экинчи аялынан – Сагындык, Акбото. Сагындыктан – Адылбек, Баатай, Тойгонбай, Балбан, Карбос, Кастар. Адылбектен – Сары, Бокбасар, Чуубасар. Баатайдан – Байкалмак, Ороз, Суран (Сурандын кызы Күмүш). Тойгонбайдан – Асантай, Медербай. Балбандан- Кошалы, Абыке, Таштанбек. Кошалыдан – Тоймат андан Босумбай, Нарынбай. Таштанбектен – Көкбука, Акибай, Корголдой, Көкзубек, Казыбек. Көкбукадан – Төлөмүш, Узакбай. Карбостон – Эсенаман, Аба, Шайбек, Үрүстөм, Баяс, Стамбек, Чожкожо, Койбагар, Бытый.

Эсенамандан – Үмөталы, Өмүралы, Адыран, Матран. Үмөталыдан – Черикчи, Мамбеталы, Сулайман. Өмүралыдан – Найманбай, Тургунбай. Адрандан – Алсеит, Касым, Усубалы. Матрандан – Иманберди, Молдо, Тынымсеит, Мортук, Абдрасул. Абадан – Төлө, Күчүк, Жоошбай. Төлөдөн – Түркмөн андан Сайырказы. Күчүктөн – Серкебай. Жоошбайдан – Жолдош, Молдош, Кенжеш. Шайбектен – Шералы, Жакып. Үрүстөмдөн – Борукчу, Борбодой. Борбодойдон – Данияр, Бактыгул, Сактыян. Моңоштон – Баякун, Бейше, Жапар. Баястан – Туюкбай, Батыркан, Мамыркан, Абакан, Мамыт. Туюкбайдан – Камын, Шабданбай. Батыркандан – Эшимкан, Ысырайл, Казыкыдыр. Стамбектен – Байсаба, Көбөн. Байсабадан – Ишеналы, Осмоналы.

Осмоналыдан – Молдонасыр, Шарабидин. Көбөндөн - Иманкул, Мамбеткул. Бытыйдан – Жээналы, Болот, Жанай, Жамаке. Жээналыдан – Жаманак, Кыдыргыч, Шайкы. Жамактан – Сулайман. Кыдыргычтан – Насирдин. Шайкыдан – Самүдүн. Жанайдан – Кыдырмыш, Кадыр, Үрүстөмбек. Жамакеден – Абдыкадыр, Жунус, Ниязакун. Абдыкадырдан – Усупбек, Өмүр, Мукаш. Монкодон – Иттуйбас андан Шадыкан, Маасы андан Жумадил, Акун, Ыскак. Акботодон – Жума, Сатыбалды. Жумадан – Мурат, Турсунбай. Сатыбалдыдан – Шыкаба, Дункана (семетейчи). Ошентип Жаманак атабыздын экинчи аялы Тотуя энебизден тараган тукумдарынын таралыштарын да аяктадык, эми үчүнчү аялы Аян энеден тараган тукумдарына кезек берели. Аян (Уян) өзү калмак кызы экен.

Аяндан үч уул төрөлөт: Жаныбек, Болот, Тыныбек. Жаныбектен – Эсиркеп, Жалгаш. Эсиркептен – Токтомуш андан Мырза, Кудайменде, Ыйман, Ниязбек, Отобай. Мырзадан – Байзак, Баялы, Меңдулат. Байзактан – Алымкул андан Абдырайым андан Жалил, Эмил. Ниязбектен – Койчуман андан Токтакун андан Көчкөнбай, Бердимат андан Аалы андан Ырыскелди. Отобайдан – Курман, Акун. Жалгаштан – Токтогон, Карабек, Туума. Токтогондон – Кубатбек, Сеитбек, Чотуке. Кубаттан – Атан, Черикчи. Атандан – Итибай, Байыш, Малабай, Бата. Батадан – Садыкбек. Малабайдан – Кабыл. Черикчиден – Сооронбай, Тиленбай, Кененбай, Суранбай, Үмөтбай. Чотукеден – Асан, Түгөл. Асандан – Абдракман андан Тенти. Түгөлдөн – Усупбек, Турсун.

Усупбектен – Садык андан Кубанычбек, Султан, Темирбек, Бактыбек. Турсундан – Кымы. Карабектен – Бекбоо андан Дөөталы, Осмоналы. Туумадан – Желдең андан Жекшен, Туке, Сооданбек андан Бейше андан Марат. Жаманактын экинчи уулу Болоттон – Манап, Кебек. Манаптын эки аялы болгон экен, биринчи аялынан – Орозбай, Орозбакты, Үчүчкө, Түлкү, Арык, Майтык. Орозбайдан – Турунду анадан Өмүр, Шааке. Өмүрдөн – Супатай, Дыйканбай. Супатайдан – Канымет. Дыйканбайдан – Баякун, Кулназар. Баякундан – Асан. Кулназардан – Элдос. Орозбактыдан - Усуп, Бостонбай, Токтомбай. Усуптан – Тыны, Чыныбай, Шаршенбай, Ырысбай. Бостонбайдан – Жакыпбек, Майкөтөн, Сарбагыш. Жакыпбектен – Мамбет, Кыдырмыш, Айшыгул. Сарбагыштан – Кичинебай андан Токтор. Майкөтөндөн – Тотубай, Чүмөдөй. Токтомбайдан – Саке, Атакан. Сакеден – Байгана, Асанкул.

Атакандан – Тоймат, Ыманалы, Өсөн. Үчүкөдөн – Мааке, Шааке, Солтоной. Маакеден – Боккөтөн(комузчу), Аалыбай. Боккөтөндө –Асан(бала-чакасы менен Ыссык-Көлдө, Оргочордо турушат). Солтонойдон – Белек андан Дарканбай, Деркенбай, Ибирай. Түлкүдөн – Моко, Алдаяр, Алдаш. Мокодон – Кыдырша, Миңжашар. Алдаярдан – Үкү, Жараш. Алдаштан – Молдокул, Асангазы, Медербек. Арыктан – Карымшак, Усубалы, Шейшен. Майтыктан – Иленес, Түлөберди. Эми Манаптын экинчи аялынан: Мамат, Курманкожо, Карача. Маматтан – Черикчи, Ташыбек, Ормоке. Черикчиден – Токсаба, Карын. Ормокеден – Тыналы, Баялы. Ташыбектен – Садык, Жунус. Карачадан – Каныбек, Субан, Рыскул. Ал эми Болоттун экинчи уулу Кебектен – Алыке, Сарыке, Мамаш.

Алыкеден – Айтбай, Айбаш. Айтбайдан – Бейшеке, Эгенберди. Айбаштан – Чынгыш, Кудаяр. Сарыкеден – Бектен, Эралы, Бегалы, Бердалы. Бектенден – Сооданбек, Чотур андан Муса. Сооданбектен – Ийса. Эралыдан – Кайбылда. Бердалыдан – Абдылда. Тыныбектен – Жаныбек, Карабек, Туума, Маркут, Бакай. Маркуттан – Аманбай, Бакы, Калы, Алсеит, Усубалы, Акун, Илияс, Чөнөй. Усубалыдан – Кадыр, Үсөн. Кадырдан – Талип, Жалик. Акундан – Тургуналы, Жолдошалы. Бакайдан – Дөөлөт, Абдыкадыр, Аблас. Абдыкадырдан – Эсенгелди, Көчөрбай. Ушуну менен Жаманак атабыздын тукумдарынын таралышын жыйынтыктап түгөйү Токтогулдун урпактарына кезек берели.

Токтогулдун үч аялы болгон экен – Наркүл, Серке, Канымкүл. Наркүл байбичеден беш уул төрөлөт: Допу, Сопу, Өкүм, Көкүм, Көөкара. Наркүл байбиченин кулагы катуу болгондуктан анын балдарын жалпысынан “Дүлөйлөр” деп атап калышкан экен. Допудан – Жаманкара, Жалгап, Бабык. Жаманкардан – Казыбай, Нурбай, Райымбек. Казыбайдан – Канай андан Маамыт, Жунус, Жумагул, Бекбоо. Жунустан – Карып. Жумагулдан – Асанбек. Бекбоодон – Муканбет, Осмон. Нурбайдан – Токо андан Тапа андан Керимбай, Орус. Райымбектин эки аялы болгон экен, биринчи аялынан – Байбагыш, Ормотой, Чотой. Байбагыштан – Нургазы андан Жаркынбай андан Мамбет андан Асек, Асанберди. Чотойдон – Казыбек андан Карагул андан Мырзакул, Окен, Абдыкадыр, Абдыжапар, Темирбек, Карыбек, Мыктыбек. Райымбектин экинчи аялынан – Эсенаман, Эсенбай. Эсенамандан – Кыдыралы, Өмүракун, Аккөз. Кыдыралыдан – Ыбыш, Шайык. Аккөздөн – Акматкары. Эсенбайдан – Мамбетказы андан Апас, Төрөкул.

Эми Допунун экинчи уулу Жалгаптан – Орозой андан Байгачыр, Солтонкелди, Усуп, Мамбеталы. Байгачырдан – Турду, Керимбек. Турдудан – Алымбай, Момунбай. Алымбайдан – Мукаш, Токуш. Керимбектен – Маатказы андан Сабыркул андан Кадыралы, Кыдыралы, Таалай. Солтонкелдиден – Жумабай, Бөрүбай. Жумабайдан – Шаабай, Сабыр. Усуптан – Байтели, Байдалы. Байтелиден – Үсөн, Асаналы. Байдалыдан – Белек. Мамбеталыдан – Орозон, Мырзалы.

Ал эми Допунун үчүнчү уулу Бабыктан – Итибай(Текебаштаак), Токтобай, Таалы. Итибайдан – Шадыкан, Баке, Коко. Токтобайдан – Асанбай, Аккөз, Окен. Таалыдан – Токтоболот, Норузбай. Шадыкандан – Сагыналы андан Сатар. Бакеден – Усупбай, Каниет, Жумаш, Шейшен. Усупбайдан – Амантур, Асантур, Токтогул. Кокодон – Узакбай, Жунушакун, Асанакун, Исакун, Намазакун. Узакбайдан – Бейшенбай, Шаршенкул, Эрмеккул, Эраалы. Аккөздөн – Сатыбай. Окенден – Асанакун.

Токтоболоттон – Касым, Ыбрай, Сыдык андан Бергенша. Норузбайдан – Абдылда, Курманбай. Абдылдадан – Айдарбек, Акматбек, Акматан, Садырбек. Курманбайдан – Токтогул. Касымдан – Курман андан Эсей.

Токтогулдун экинчи аялы Серкеден – Шааназар (Термечик), Дөрбөн, Чыйбыт. Шааназар эл оозунда Термечик деп аталып калган. Термечик он эки аял алат, алардын жетөөсүнөн он сегиз уулду болот. Биринчи аялынан – Шертай, Жантай, Телтай, Жолой. Шертай эки аял алат, биринчи аялынан – Куттуксеит андан Абдыкадыр андан Ысмайыл, Усуп, Кушбек, Сабыр, Мукай, Аманат. Кушбектен – Ашым, Бектур, Токо. Бектулдан – Бердимат, Калмат, Айнек, Шадак. Усуптан – Ыман, Кабылбек, Касымбек, Осмон, Кубакай. Экинчи аялынан – Алсеит, Бакей. Алсеиттен – Дос андан Имангазы.

Жантайдан – Заит андан Өскөн. Телтайдан – Узун андан Томо андан Сулайман. Жолойдон – Кудайберген, Ражап. Кудайбергенден – Чотур андан Кул андан Намазбек, Рахатбек, Ражапбек. Термечиктин экинчи аялынан – Кожомкул, Мурадыл, Жумагул, Эңгелеч. Кожомкулдан – Семетей, Ормон, Кычыбай. Ормондон – Камчыбек. Кычыбайдан – Дыйканбай, Толгонбай андан Асанбай. Мурадылдан – Мамажан, Макы. Мамажандан – Найманбай андан Калмат, Шермат. Калматтан – Мукаш, Байымбет. Мукаштан – Жанболот, Жангарач, Жаныбек, Бакытбек. Байымбеттен – Ажыбек, Акылбек, Уланбек, Муктарбек,Замир, Эрнис. Шерматтан – Шайымбет андан Кылыч, Жаныш, Байыш. Мурадылдын экинчи уулу Макыдан – Төлөнкожо андан Калкан.

Ал эми Термечиктин үчүнчү уулу Жумагулдан – Осмонбек, Карабек. Осмонбектен – Коңурбай, Турганбай, Ажыбай, Бугубай, Кыдырбай, Үмөтаалы, Чоорчу, Субан, Акмат. Коңурбайдан – Чүрөк андан Элтуйбас. Ажыбайдан – Керимакун. Кыдырбайдан – Абдыракман. Субандан – Мамбетаалы, Усубаалы, Мурсаалы. Мабеталыдан – Байзак андан Шамшы. Усубалыдан – Асаналы андан Турат, Темир. Карабектен – Качыбек андан Аргын, Канаша, Төлөгөн, Сулайман андан Далымбоо. Төлөгөндөн – Сыдыбай, Асанбек. Сыдыбайдан – Надырбек. Асанбектен – Асыран, Эсек, Асанакун, Жеңиш. Аргындан – Чаргын андан Саадабай, Токтогул. Саадабайдан –Таштанбек, Бекбо, Карыбек, Жайло. Токтогулдан – Шаарлык.

Термечиктин кийинки уулу Эңгелечтен – Байтели, Кенжебай, Тайкашка, Надырбек, Булан, Жулан. Байтелиден – Тентигул. Кенжебайдан – Өмүр андан Сатинди. Тайкашкадан – Токталы андан Туратакун. Надырбектен – Баялы, Молдалы андан Абдылда, Жумакадыр. Абдылдадан – Акин, Замир, Алмаз, Таалай, Тилек. Жумакадырдан – Токтомуш. Буландан – Баракан андан Асанбай, Асанакун. Куландан – Сокур, Кушбеги, Кулназар. Сокурдан – Сулайман андан Кыштакбай.

Термечиктин үчүнчү аялынан – Курманкожо, Козубек, Кожобек. Курманкожодон – Казыбек, Солто. Солтодон – Бектур, Бекмырза(Көбүке), Бектиян. Көбүкеден – Асек. Бектурдан – Муса андан Мамбеткул. Козубектен – Жайылкан андан Жумабай андан Сыдыкбай, Эсенбай. Сыдыкбайдан – Уран, Руслан, Улукбек, Үсеин.

Термечиктин төртүнчү аялынан – Табылды андан Чот, Садырбай, Муканбет, Чымырбай, Чолпонбай. Садырбайдан – Калый андан Базаркул, Турдукул. Чолпонбайдан – Ысрайыл, Ысмайыл. Ысрайылдан – Бакир, Сыдык, Берди. Ысмайылдан – Бектурган. Термечиктин бешинчи аялынан – Кытайчы андан Тооке, Тейиш, Бообон. Тейиштен – Молдакун андан Самүдүн. Тентимиштин алтынчы аялынан – Жетибай андан Суранчы андан Бакал, Аалы, Ысак.

Термечиктин жетинчи аялынан (калмактан) – Бечел, Бочу. Бечелден – Мамбет андан Жумалы, Токтомуш. Бочудан – Дүйшө андан кыздар бар. Ошентип Термечиктин тукумдарынын таралыштарын аяктадык, эми Токтогулдун экинчи уулу Дөрбөндүн урпактарына кезек берсек. Дөрбөндөн – Дөөлөтжан, Былтыр. Дөөлөтжандан – Шүкүр, Көбөш, Быржы. Шүкүрдөн – Алыбай, Карача, Кубат. Алыбайдан – Бекжан андан Бейшеналы, Казы, Кабыл. Бейшеналыдан – Жусуп, Жунус, Үсөн, Бакыт. Казыдан – Турсунбек, Кадырбек, Садырбек, Мирбек. Кабылдан – Надырбек, Миңболот, Нурбек.

Карачадан – Мырзатай, Ысатай, Тойчу. Мырзатайдан – Абдыразак, Бегалы. Абдыразактан – Абдырай, Ысмайыл. Абдырайдан – Качкынбай, Кыдыкбай, Нарынбай. Бегалыдан – Ибрай. Ысатайдан – Абдыкерим. Шүкүрдүн Кубатынан – Көкө, Качы андан Акун, Касымалы. Акундан – Молдогазы, Мамытказы, Шергазы. Молдогазыдан – Султан, Алтынбек, Бейшебай. Мамытказыдан – Бекен, Өмүке, Касымбет, Калыбек, Нурлан. Көкөдөн – Балкыбек, Рыскулбек, Мырзабек. Балкыбектен – Алымбек, Жакып, Жумакадыр, Сыдык. Рыскулбектен – Өмүркан андан Элтуйбас. Мырзабектен – Иса, Саадабек.

Дөөлөтжандын Көбөшүнөн – Капсалаң, Караболот, Карпык. Капсалаңдан – Өмүр, Адыл. Өмүрдөн – Муса, Аалы. Мусадан – Турдалы, Мукаш, Калый, Кадыр, Меңдибай, Жумалы. Мукаштан – Муратбек, Алмазбек, Моңолбай, Казыбек. Калыйдан – Сагынбек. Кадырдан – Молдобек, Койчубек, Келдибек, Эркинбек. Меңдибайдан – Акылбек, Камчыбек, Кабылбек. Жумалыдан – Анарбек, Чынарбек, Улан. Караболоттон – Өмүралы, Мүсүралы, Мамбетакун, Алым андан Казы. Карпыктан – Кадыракун, Жумагул. Кадыракундан – Мүсүркан, Жакыбакун, Исак, Исакан. Мүсүркандан – Мадий, Мукаш, Нарынбек, Керимбек, Кубанычбек. Жумагулдан – Мамырбек, Абдыжалый, Наамат, Акмат. Мамырбектен – Абдыкалый.

Дөөлөтжандын кийинки уулу Быржыдан – Арык, Чоной, Абыш, Шубакай, Асанбай. Асанбайдан – Нуралы, Өмүралы, Кул, Акмат, Жээналы, Орозалы. Нуралыдан – Мамыт андан Кыдырмыш, Мукаш, Майраш, Майрам. Өмүралыдан – Саманчы андан Элтуйбас андан Бактыбай, Меңдибай, Жакшылык, Мукаш. Кулдан – Тогузбай андан Ибрай, Мукаш, Бейшек. Акматтан – Тазабек, Кыдырмыш, Шаа.

Эмки сөз Дөрбөндүн экинчи уулу Былтырдан – Бапа, Койчуман, Чокмор, Чонтук. Бапанын үч аялы болуптур, биринчи аялынан – Бекболот, Чалыр, Кожобек андан Токтосун андан Жапар, Калый. Экинчи аялынан – Асан, Шадыкан, Каролу, Бекбоо андан Соронбай, Иманакун андан Жалый, Муртаза. Үчүнчү аялынан – Майрык, Кабылбек, Адыл. Майрыктан – Өмүралы, Догдурбек. Кабылбектен – Байсын, Байсымак. Байсындан – Сыдыгалы, Султаналы. Байсымактан – Сат, Намат, Карып. Адылдан – Кыдыралы, Осмоналы. Кыдыралыдан – Канымет, Нурбай. Осмоналыдан – Абдыкадыр, Аалы.

Абдыкадырдан – Абдыкерим. Былтырдын экинчи уулу Койчумандан – Байчубак, Акчубак, Алдаяр, Төрөгелди. Байчубактан – Байчерик андан Жакып, Абдыжапар, Арун. Акчубактан – Супу андан Мамыркан, Мукаш, Мамбет. Алдаярдан – Асылбек андан Сапарбай андан Төлөсүн, Ишенбай, Асек. Төрөгелдиден – Орозалы андан Турганбай, Үмөт, Асек, Жакшылык. Былтырдын үчүнчү уулу Чокмордон – Жаманак андан Алтымыш, Жетимиш. Былтырдын төртүнчү уулу Чонтуктан – Атагелди, Медер, Мерген. Атагелдиден – Ногой, Арык андан Муканбет, Мамбет. Мергенден – Усубалы андан Кубаныч. Ушуну менен Дөрбөндүн тукумдарынын таралышын аяктадык, эмки кезекти Токтогулдун үчүнчү уулу Чыйбытка берсек.

Чыйбыттан – Атасары, Айдарбек, Абылаке, Мамаке. Атасарыдан – Менкулу, Момун, Боогачы. Менкулудан – Атакара, Сүйүнбай, Байкуту, Булан. Атакарадан – Кыргызбай, Турсунакун. Кыргызбайдан – Өмүргазы. Турсунакундан – Сүйүндүк. Сүйүнбайдан – Төрөгелди, Кожокелди, Темир, Шамыркан. Төрөгелдиден – Асанбек андан Макеш, Мамбет. Кожокелдиден – Буке, Мусабай, Кадыралы андан Бейшебай. Темирден – Ибирай, Кутуке. Ибирайдан – Дөгөчү. Кутукеден – Мамыркан андан Чынгыш, Жумабек. Байкутудан – Медер, Күрөңкөй, Байкүчүк, Өзүбек. Байкүчүктөн – Жолдош, Турганбай. Жолдоштон – Дүйшөк. Менкулунун эң кенже уулу Буландан – Бектур, Бектемир, Бексултан. Бектурдан – Муса, Мүсөк.

Бектемирден – Ыса, Ыскак. Ысалан – Жээнбай, Асек, Көчкөналы, Акматалы. Бексултандан – Токо. Атасарынын экинчи уулу Момундан – Элтойду, Күнтууду, Бейиш. Элтойдудан – Жаанбай, Ордобай. Жаанбайдан – Акмат. Ордобайдан – Жумакадыр. Күнтуудудан – Жээнбек, Касымбай, Чыныбай. Жээнбектен – Өмүр, Усуп, Кутуке. Касымбайдан – Кендирбай, Нарынбай. Бейиштен – Деркенбай, Дыйканбай андан Жумагул, Жунусалы. Жумагулдан – Барктабас, Сыды. Атасарынын үчүнчү уулу Боогачыдан – Токсаба, Кулмырза, Кулеш. Токсабадан – Ыманбек, Асылбек, Молдокан, Сопукан, Меңназар. Кулмырзадан – Байгазы, Эшманбет. Кулештен – Нурманбет.

Эми Чыйбыттын Мамакесинен – Сапа, Чоро, Норузбай. Сападан – Дөөлөт, Сарбаш. Чородон – Ниязбек, Намазбек. Норузбайдан – Илепес, Таалабай. Чыйбыттын Абылакесинен – Эсенбай, Мурут. Эсенбайдан – Таштанбек, Кооман, Шоңколой. Муруттан – Качыке, Карынбай, Токсаба. Качыкеден – Бакты, Шапак. Бактыдан – Исак андан Кадыр. Шапактан – Желдеңбай, Иманбай. Карынбайдан – Чанай. Токсабадан – Мамбетакун, Курманакун. Чыйбыттын Айдарбегинен – Наамат, Тотой, Бытыгый. Нааматтан – Бойток(молдо). Бытыгыйдан – Байсымак, Алай. Ошентип Чыйбыттын тукумдарынын таралышын дагы болушунча аяктадык, эмки кезек Токтогулдун үчүнчү аялы Канымкүл энеден туулган Акбагыштан алты уулунда, алар: Сырымбет, Орус, Байказак, Үркүнчү, Кутуш, Моңко.

Сырымбеттин төрт аялы болгон экен, биринчи аялы Жылчымыштан – Бактыбай, Чөндөлөй, Карбос. Бактыбайдан – Мүсүрап, Адылбек, Осмонбек, Эдилбек, Таштанбек. Мүсүраптан – Токтомуш, Ибрайм, Алдаш, Медер. Токтомуштан – Түркмөн, Арык, Күтүгай, Койчуман, Тентимиш. Ибраймдан – Асан, Турганбай. Алдаштан – Мамбетакун, Алымбай. Медерден – Кебекчи, Саманчы андан Сатыбалды. Адылбектен – Абайылда, Турду, Жаманкөз андан Тоту, Асанакун. Осмонбектен – Шадыкан андан Манапбай, Ысагалы, Акималы андан Саякбай. Эдилбектен – Норусек, Жанбоо. Норусектен – Сагындык, Данияр, Эсенгелди. Жамбоодон – Жыйынбай, Конокбай. Таштанбектен – Качкынчы, Кырбаш, Бейшеке. Эми Сырымбеттин экинчи уулу Чөндөлөйдөн – Курман, Турум, Дөөлөт, Абдыбек, Иса, Өмүралы. Курмандан – Сөлпү, Сүйүнбай, Ашымбай, Касмалы, Кожоке, Асанбай. Исадан – Айдыралы, Кыдырма андан Канат.

Өмүралыдан – Сүйүндүк, Мамаке, Үсөкө. Турумдан – Мураталы андан Кыштообай андан Асанакун, Малик. Дөөлөттөн – Мамадилде андан Асанаалы андан Байтемир (акын-жазуучу), Адилет, Бирназар, Турдумамбет, Шапак, Дуулат, Акымбек, Тазабек. Шапактан – Болотбек, Жаныбек андан Касмалы, Кадыркул, Алымкул. Тыныбектен – Ыманалы андан Жишек андан Мортук. Карыбектен – Осмоналы андан Мукаш андан Жумабек, Жаныбек андан Мамбетмуса. Акымбектен – Үмөт, Тоймат андан Айдек, Абдылда. Тазабектен – Ыбрай андан Жумагул андан Эсенгул (кыргыз эл акыны) андан Максат, Кумарбек, Анарбек. Чөндөлөйдүн кийинки уулу Абдыбектен – Бектур, Карач андан Мамыт, Балык, Акмат, Чакырбай, Султан.

Сырымбеттин үчүнчү уулу - Карбостон – Төрөкан андан Токтокожо андан Абдыралы, Асаналы андан Тойчубек андан Жанболот. Сырымбеттин бакма баласы Сарбагыштан – Эшим, Кубатбек, Нияз. Эшимден – Алтынбек, Шаймерген, Дүрбөлөң. Кубатбектен – Такырбаш андан Өзүбек андан Машан, Сооданбек, Исмайыл. Сооданбектен – Кадыралы. Исмайылдан – Сарбагыш. Нияздан – Иманкул, Айтбай, Дүрдүшбай. Иманкулдан – Айтманбет андан Карагул, Жакшылык.

Сырымбеттин экинчи (калмак) аялынан – Эсенаман, Элчибай, Эсенбай. Эсенамандан – Кыдырбай андан Мамыт андан Кудаш, Акимша, Обол, Акеша, Дүйшө. Элчибайдан – Орозалы андан Шаймерден, Чоро. Шаймерденден – Марс. Эсенбайдан – Ногой андан Түгөл, Козуке. Түгөлдөн – Байчерик, Мамыркан, Карача. Козукеден – Темир, Кубат андан Жакшыбай, Чынгышбай. Темирден – Каракойчу.

Сырымбеттин үчүнчү Алатай аялынан – Берик андан Төрөгелди андан Саманчы. Сырымбеттин төртүнчү аялынан жалгыз Төлөмүш. Төлөмүштүн да төрт аялы болуптур, биринчи аялы Сыргадан – Самтыр андан сегиз уул: Нарбото, Канай, Бердибек, Байтик, Албан, Дуулат, Надырбек, Жангарач. Нарботодон – Эсенкан, Мамырбай, Арзымбай, Байсын, Куттубай. Эсенкандан – Ыбрай, Акматбек. Ыбрайдан – Ашыке андан Эрнисбек. Акматбектен – Асек. Арзымбайдан – Бектурган андан Токторбай. Байсындан – Жаманак, Бактыгул, Турганбай, Курмаш, Асек. Куттубайдан – Байсеит, Султаналы, Курманалы, Усупбек, Дүйшөгазы. Самтырдын экинчи уулу Канайдан – Молдалы андан Ажыгул, Асан. Ажыгулдан – Жусуп. Асандан – Үсөн(Академик). Самтырдын үчүнчү уулу Бердибектен – Өмүрзак андан Акмат андан Токтосун, Майрамбек. Самтырдын кийинки уулу Дуулаттан – Мүсүралы андан Дүйшө, Керим, Карагул. Самтырдын кенже уулу Жангарачтан – Асылбай, Сыдыкбек.

Эми Төлөмүштүн экинчи аялынан жети уул: Даакы, Найман, Олжоболот, Жабагы, Кожомжар, Чоң, Карасарт. Даакыдан – Качыбек андан Тентимиш андан Какелең, Термечик. Наймандан – Сатылган, Мамбет, Жолон. Сатылгандан – Касым андан Жумакадыр, Төлөмүш, Өмүр. Мамбеттен – Турганбай андан Асек. Жолондон – Абдыкадыр. Олжоболоттон – Кыдык, Саке, Үкү, Бечел. Кыдыктан – Карымшак, Малай, Жанузак, Жакшылык, Деркембай. Карымшактан – Жумакадыр, Мамбет, Кадыр, Жаманак. Малайдан – Ырысбай, Батыркан. Жанузактан – Түмөнбай. Жакшылыктан – Чанды. Деркембайдан – Тыбын, Абдылй. Олжоболоттун Сакесинен – Орозбай, Тыналы, Жаныбек. Орозбайдан – Жусуп, Айып. Жусуптан - Касен.

Айыптан – Абылгазы(Абыкен), Үсөн, Ысмайыл. Тыналыдан – Сүйүндүк(молдо) андан Жетигул. Жаныбектен – Мамбетакун андан Мукаш. Олжоболоттун Үкүсүнөн – Ажыбек, Барыктабас. Ажыбектен – Өмүралы. Барыктабастан – Турсунакун андан Мурат, Сурап. Олжоболоттун Бечелинен – Турду, Мамбет андан Жутабай. Төлөмүштүн кийинки уулу Чоң (баатыр) дан он уул: Сазан, Саркөбөн, Кудайкелди, Аттокур, Үсөнбай, Сарыбай, Эшимбек, Эралы, Эшкожо, Шайылда. Сазандан – Орозбек, Турусбек. Орозбектен – Өзбек. Турусбектен – Эсенгул. Саркөбөндөн – Кулназар андан Аалы андан Кудайкул.

Кудайкелдиден – Мамбеталы, Жунушакун. Мамбеталыдан – Шаршеналы, Шейшеналы. Аттокурдан – Иманбай, Түмөнбай, Акматбай. Иманбайдан – Насырамбек. Акматбайдан – Мукаш, Токтобай. Үсөнбайдан – Жанай, Эралы. Жанайдан – Куту, Турду, Мамбет, Сулайман, Мамбетсакы, Каракүчүк. Кутудан – Апай. Мамбетсакыдан – Кудаш. Каракүчүктөн – Асангазы андан Жеңишбек, Темирбек. Сарыбайдан – Көбөнбай, Үкүнбай андан Акмат. Эшимбектен – Маданбек, Мадамил. Маданбектен – Табылды андан Данияр, Болотчун. Мадамилден – Асанбай андан Жекшенбай. Эралыдан – Бекбо, Ысрайыл. Бекбодон – Зоотбай андан Амантур. Ысрайылдан – Кады.

Эшкожодон – Суран, Маадан, Жусупакун. Шайылдадан – Сүйүмбай, Абдыраман, Байбото, Бейшеке, Алдаш, Жанбото, Багыш. Абдырамандан – Токон. Байботодон – Койчуман, Касмакун, Молдоайып андан Айдаралы. Бейшекеден – Ормотой, Мүдүн. Алдаштан – Абдылда, Мамбетказы. Абдылдадан – Борончу, Бороналы, Молдосадык. Мамбетказыдан – Кабыл, Салкын. Жанботодон – Кудайберген, Баке, Бактыяр, Дегенбай, Бообек, Эгенберди, Өмүракун. Кудайбергенден – Орозбай андан Асанберди. Бакеден – Асанакун. Бактыярдан – Токтомуш. Бообектен – Муканбет, Алдаяр. Муканбеттен – Исак. Алдаярдан – Кадырбек.

Төлөмүштүн кезектеги уулу Кожомжардан – Аргын, Булан, Мусакожо, Баялы. Аргындан – Шоорук, Саалы, Шааке. Шооруктан – Бекбо, Бектур. Бекбодон – Кененбай. Бектурдан – Султан, Касымалы. Саалыдан – Жакып, Дүйшөнбү, Эсенгул, Кален, Садыбакас, Абдылда. Жакыптан – Токтомуш, Токталы. Дүйшөнбүдөн – Орозакун. Эсенгулдан – Кадыракун. Календен – Жаманак, Кубаш. Садыбакастан – Абдрай, Карып. Аргындын Шаакесинен – Букара, Карагул, Султанмамыт, Тана, Муканбет, Султангазы. Эми Кожомжардын Буланынан – Чынгыш, Сапал, Шамен, Байтели, Байгазы. Чынгыштан – Садыр, Алсеит, Акбагыш, Максүт. Садырдан – Адыл, Бакас. Алсеиттен – Абдыралы, Абдылдабек, Турсунбек. Акбагыштан – Абдыракман. Сапалдан – Токонбай андан Кыдырбай, Жумакадыр. Максүттөн – Анарбек, Бактыгул.

Бактыгулдан – Жума, Асан, Үсөн, Эркин, Нарынбек, Кусеин. Буландын кийинки уулу Шамендан – Надырбек, Түкү. Надырбектен – Акматбек, Айдарбек. Акматбетен – Шады, Улан. Түкүдөн – Төрөгелди, Асангазы. Төрөгелдиден – Алымкул. Буландын Байтелиснен – Сыдыкбек, Мааданбек, Асанбек, Багыр, Качкынбай. Сыдыкбетен – Токтобек. Буландын эң кенже уулу Байгазыдан – Байтик андан Байгазак, Бактыгул. Байгазактан – Апакай, Абыталип андан Эсенгелди. Эми Кожомжардын кийинки уулу Мусакожодон – Аалы, Айдар, Султангазы, Шабдан. Аалыдан – Кыдырмыш андан Нарынбек. Айдардан – Ыдырыс. Шабдандан – Шермат, Нурманбет.

Кожомжардын эң кенже уулу Баялыдан – Мейман, Кыргызбек андан Кубаш. Ал эми Төлөмүштүн кийинки уулу Жабагыдан – Солтоной, Солтонгелди, Абадан, Абылай. Солтонойдун эки аялы болгон, биринчи аялынан – Ырысменде, Кудайменде, Эсенгул, Рыскулбек. Ырысмендеден- Кадыралы, Мүсүралы. Кадыралыдан – Асанбай, Бекибай, Турганбай, Кеңешбай, Мажик, Бейшенакун. Кудаймендеден – Ниязбек, Кыяз. Ниязбектен – Ысрайыл, Асанбай(Ормон), Сексеналы. Ысрайылдан –Кеңеш. Кыяздан – Арзым, Кадыр, Баймогол. Арзымдан – Мамий. Кадырдан – Карыбек, Таштанбек. Баймоңолдон – Субан, Кубан, Каныбек. Солтонойдун экинчи аялынан – Ажыбай, Аалыбай, Алманбет, Нурманбет.

Ажыбайдан – Мысаймалы андан Табылды, Тилемиш, Тынчтыкбек, Кылычбек, Төлөш, Болот. Алманбеттен – Өмүрзак, Мамбеталы. Нурманбеттен – Акмат андан Шамий, Бакыт. Эми Жабагынын экинчи уулу Солтонгелдиден – Ормон, Каба. Ормондон – Байбура андан Токтосун. Кабадан – Медер, Токторбай, Карабай. Медерден – Бейшеналы.Токторбайдан – Жумалы, Дүйшөналы, Султанбек андан Кулубай андан Оңдон, Орозакун. Жабагынын – кийинки уулу Абадандан – Бекназар андан Асаналы, Элтуйбас, Ысрайыл. Асаналыдан – Кылыч. Элтуйбастан – Шаршек. Жабагынын эң кенже уулу Абылайдан –Түркмөн, андан Акун, Жумагул(Кулчумат), Омүралы, Ысыгалы.

Ал эми Төлөмүштүн экинчи аялынан төрөлгөн эң кенже уулу Карасарттан – Баракан, Шадыкан, Мондош, Кыдырша, Байгабыл. Баракандан – Бекбоо, Өмүралы, Үсөнакун, Үсөнбек, Төлөн, Искен. Шадыкандан – Аламан, Сопу, Аскар. Сопудан – Үсек, Асек, Өмүр. Аскардан – Жусуп, Жунус. Мондоштон – Боко андан Осмон, Карасарт. Эми Төлөмүштүн үчүнчү аялынан(калмак) – Божонбай жалгыз. Божонбайдан – Султанбек андан Мамбеталы, Бобуй андан Орозбай, Бородой,Орозалы. Ошентип Акбагыштын биринчи уулу Сырымбеттин тукумдарынын таралышын аяктадык, кезек экинчи уулу Орустун тукумунун таралышында.

Орус эренкабыргадан (Турпандын жайлоосу) кайтканда Койчу, Тойчу деген эки уулу менен чыгат. Жолдо Тойчусу өлүп калып, эми кудай ак жол бере көр, жолубуз ачык болсун деп, - тилек кылып келе жатып, аман эсен элге келгенде уулум Койчунун жолу ак болду – деп калат. Ошону мнен бара – бара баланын мурдагы аты Койчу көп айтылбай “Акжол” аталып кетет.

Акжолдон(Койчудан) төрт уул: Бекмурат, Майты, Жамгырчы, Төлөнбай. Бекмураттан – Ботокан, Чолур, Ногой, Бейше. Ботокандын биринчи аялынан – Көрпөш андан Эгенберди, экинчи аялынан – Мүсүркан, Тулпар. Мүсүркандан – Жусуп. Тулпардан – Саламат. Чолурдун биринчи аялынан – Эликбай андан Аалы(соц.эмгектин баатыры) андан Кады, Асан, Үсөн, экинчи аялынан – Жунус андан Алымкул. Бекмураттын Ногойунан – Маты андан Асангазы. Бекмураттын эң кенже уулу Бейшенин биринчи аялынан – Эшкулу андан Эшкожо андан Ибрай, Жума, экинчи аялынан – Калдар, Үмөт андан Таабалды андан Өмүр, Өмүралы, Жумалы, Төлөгөн. Өмүралыдан – Сарыгул. Төлөгөндөн – Осмон.

Акжолдун экинчи уулу Майтыдан төрт уул: Кангелди, Эсенгелди, Исабай, Нусуп. Кангелдиден – Сатыбалды андан Бакый андан Эсен. Эсенгелдиден – Эралы, Шералы, Боталы, Түлөке. Шералыдан – Акмат. Боталыдан – Мамыт. Түлөкеден – Жайлобай. Исабайдан – Нурманбет. Акжолдун үчүнчү уулу Жамгырчыдан – Сасык андан Эркинбай андан Элебес андан Иманалы(Каратеке).

Акжолдун төртүнчү уулу Төлөнбайдан – Жанай андан Турсалы, Айдаралы. Ал эми Орустун экинчи аялынан – Кенетай, Меңдибай. Кенетайдан – Кожогелди, Турдумамбет. Кожогелдиден – Бөжөк, Жантай, Телтай, Мамажан, Баялы. Бөжөктөн – Шери, Нуркалы, Байгазы. Шериден – Омор, Токтор. Нуркалыдан – Касымбек андан Асанкожо, Сарбагыш, Сырымбет, Токтогул, Токтогазы, Мырзабай, Кенжебай. Асанкожодон – Мирлан. Сарбагыштан – Уланбек, Урмат, Узакбек. Сырымбеттен – Нурлан. Токтогулдан – Руслан, Мирстан, Үрүстөм. Токтогазыдан – Тынчтыкбек. Мырзабайдан – Рысбек. Бөжөктүн үчүнчү уулу Байгазыдан – Максүт андан Осмон.

Эми Кожогелдинин экинчи уулу Жантайдан – Төрөгелди, Ботояр. Төрөгелдиден – Тентимиш. Ботоярдан – Кыдыр, Жуманазар. Кожогелдинин үчүнчү уулу Телтайдан – Эсенгул, Сулайман. Кожогелдинин төртүнчү уулу Мамажандан – Акун, Алыке, Мамыр андан Бейше, Турсунбай. Акундан – Капар. Кожогелдинин бешинчи уулу Баялыдан – Сыдык, Шаршек.

Эми Кенетайдын экинчи уулу Турдумамбеттен – Акбото, Орозобай. Акботодон – Аалы. Орозобайдан – Дүйшемби, Исмайыл. Ал эми Орустун экинчи уулу Меңдибайдан беш уул: Беки, Шара, Кончой, Бердикожо, Кебек. Шарадан – Убал, Айтбай, Алдаш. Убалдан – Катырай, Молдояр. Катырайдан – Ысагалы. Молдоярдан- Эсеналы. Айтбайдан – Карагул, Калыгул, Койчуман. Алдаштан – Темиркан, Адылбай, Сонунбай, Чаргынбай, Койгелди андан Аблас. Сонунбайдан – Мамбеталы. Темиркандан – Абыке. Адылбайдан – Сыдык. Меңдибайдын кийинки уулу Бердикожодон – Балжык, Чүкө. Балжыктан – Токтобай, Төлөсүн, Султан. Меңдибайдын кенже уулу Кебектен – Малдыбай андан Жалмамбет, Курманалы. Жалмамбеттен – Шадыкан, Абдылда, Тентимиш. Шадыкандан – Асанкул. Тентимиштен – Бейше, Шарше. Курманалыдан – Кыдың. Ушуну менен Акбагыштын экинчи уулу Орустун тукумунун таралышын аяктадык, кезекти үчүнчү уулу Байгазака берели.

Байгазактын биринчи аялынан төрт уул: Оңош, Натуй, Эрназар, Сокур(Кудайбакты). Оңоштон – Эсентай, Токоной. Эсентайдан – Атакан, Чыныбай. Атакандан – Бекмурат, Бекмат, Туру, Алыбай. Бекматтан – Мамыт, Жумамүдүн, Мамыркан. Бекмураттан – Касмалы, Мамбетакун. Турудан – Калча, Кадыр, Токтогул, Карагул. Эснетайдын экинчи уулу Чыныбайдан – Ысак андан Ажыбек. Ал эми Оңоштун экинчи уулу Токонойдон – Абдан, Бабыкан. Абдандан – Алдаяр, Токо, Бейиш, Алдаш. Алдаярдан – Абдракман, Аалы, Султангазы. Токодон – Исак, Музокерим. Токонун кичи аялынан – Ыбрай, Айдар, Асанбек, Үсөнбек. Ыбрайдан – Сагындык. Үсөнбектен – Сыдык. Алдаштан – Салиян андан Элтуйбас, Жусуп, Асаалы. Элтуйбастан – Жеңиш, Нияз, Калыбек. Токонойдун экинчи уулу Бабыкандан – Зарлык.

Эми Байгазактын экинчи уулу Натуйдан – Жамболот, Жалбы, Ажыбек, Чоткара. Жамболоттон – Кыштобай, Карасай, Куланабды. Кыштобайдан – Мамбетиса андан Эсен, Мукаш. Жалбыдан – Куттубадам. Ажыбектен – Мамбеталы, Салмаке, Жумабай, Кожобай. Кожобайдан – Асек (кыргыз элинин залкар ырчысы) Жумабай багып алган, андан Талант. Чоткарадан – Орозобек, Алымбек, Жылкыайдар, Токсаба, Кудайберген. Орозобектен – Калмурза. Алымбектен – Сопу. Жылкыайдардан – Кенжебай. Кудайбергенден – Жамансары.

Байгазактын үчүнчү уулу Эрназардын биринчи аялынан – Усуп, Ысмайыл, Абылай, Карала, Чоңбаш. Усуптан – Кубатбек, Айтымбек, Бошкой. Кубатбектен – Көксай, Кылыч андан Абдрасул, Мукай. Көксайдан – Садыбакас. Айтымбектен – Турсун андан Жокей. Бошкойдон – Алый, Кыдыр, Балжык. Алыйдан – Абыке. Кыдырдан – Календер, Кашкар. Эрназардын Ысмайылынан – Чынгыз, Бөкөй, Шералы. Чынгыздан – Албан, Баракан, Чаргын. Албандан – Айдаркан, Өмүрзак. Баракандан -Султанкерим андан Бексултан, Бектурган. Чаргындан – Шералы, Ысабек. Шералыдан – Канкелди, Масукелди, Түлөке андан Касым андан Бактыгул. Ысабектен - Тентимиш, Асан, Ашырап андан Мамбетказы, Керим, Ыбырай. Эрназардын кийинки уулу Абылайдан – Кыдык, Белек. Кыдыктан – Талип андан Жакеней, Сулайман, Абдыжалил, Батыркан. Абдыжалилден – Токтогон, Карабай, Мамбетказы. Эрназардын төртүнчү уулу Караладан – Саманчы, Сыдык. Ал эми эң кенже уулу Чоңбаштан – Жакып, Кудайберген андан Барктабас.

Эрназардын экинчи аялы Тумардан – Анатай, Канай. Анатайдан – Адыгине андан Досмамбет, Сары. Досмамбеттен – Жумакадыр андан Малай, Алай, Жанай. Канайдан – Түнгатар андан Мамбеткул андан Турсунказы. Байгазактын кенже уулу Сокурдан(Кудайбакты) – Саринжи, Койчуман. Саринжиден – Жаңыбай, Өмүр, Калкуулу. Жаңыбайдан – Черикчи, Мааданбек, Сыдыкбек, Байгазы, Чыйылдак. Черикчиден – Ысаке андан Кыдырмыш. Мааданбектен – Бейше. Сыдыкбектен – Садыбакас, Кадыралы, Чылабай. Өмүрдөн – Мамырбай андан Эдил, Бакты, Муса(думаналар). Калкуулудан – Балбай андан Тагай андан Жолоочу, Бопуй, Шаршеке, Шаршенби.

Сокурдун экинчи уулу Койчумандан – Качыбек андан Мамытбек, Макай, Асанкул, Ысмаке. Асанкулдан – Алтымыш андан Жумадил, Чынгыз, Автандил, Сыргак. Ысмакеден – Муканбет. Байгазактын экинчи аялынан – Үчүкө, Түлкү. Үчүкөнүн тукумдарынын таралышы туралуу так маалымат жок экен, азыркы кезде турган тукуму бир гана Абдыраев Жумак деген маалымат алдык, ал эми Түлкүдөн – Дөөлөт андан Кермакун, Сооронбай. Кермакундан – Расул. Сооронбайдан – Муслим андан Курманакун, Эсен. Мына ошентип Байгазактын тукумдарынын таралышын дагы аяктадык, эмки кезек Акбагыштын төртүнчү уулу Үркүнчүдө.

Үркүнчүдөн – Бердике, Шопок, Божокой. Бердикенин тукумдарынын таралышы туралуу тагыраак маалыматтар жок экен, негизи тукумдары өзү эле аз санда окшойт. Алсак Орто – Нура, Орто – Саз, Сарбулак айылдарында Рыскулдун уулу Кадыр, Болотбектин балдары Сасыке, Үсөналы, Кулназардын уулу Ысмайыл, Сүйүнбайдын тукумдары Манас, Малабек. Манастан – Асанкожо, Малабектен – Өмүр андан Мамбет, Өмүралы бала – чакалары менен жашап турушат баары бириксе 15-20 түтүнгө жетет деген гана маалымат алдык. Ошентип Бердикенин тукумдарынын таралышы аяктады, Үркүнчүнүн экинчи уулу Шопоко кезек узаталы.

Шопок өзү баатыр киши болгон экен. Мамаке баатыр экөө жаш кезинде Дин ислам үчүн болгон согушта Канкожонун аскерине жиберилип, согушта экөө тең өзгөчө эрдик көрсөтүшүп Канкожодон бата алышып кайтышкан экен. Ошондо Канкожо берген батам Мамакеден өтүп Шопоко тийип токтоду, Мамакени кыяматта дагы арбагым менен колдоп аламын деген сөздү айткан дешет. Согуштан кайтып келе жатышып Эреше хандын колуна түшүп орго салынат. Андан мелдеште хандын атагы чыккан чоң балбаны менен күрөшүп, аны жыгып жеңиши менен кутулушуп ордон чыгарылып өз элине кайтып келишет. Кийин Шопок өтө бай киши болуп, Сан Карабоз аталган жети миңдей жылкы күткүп, кадыр-баркка жетип жүз он жаштан ашык жашап өлгөн экен.

Шопоктун үч аялы болгон экен, алар: Айтбек, Таңсык, Марча. Тукуму көп болгондуктан Шопок атанын тукумдары ушул үч эненин аттарынан таралат. Айтбек энеден жалгыз Чоро төрөлөт, анын эки аялы болгон – Ардак, Тотукуш. Ардак байбичесинен төрт уул төрөлөт: Алжан, Буйлаш, Ботбай, Көлбай. Алжандын төрт аялы болгон экен – Деилда, Макмал, Бермет, Балпаке. Деилдадан төрт уул төрөлөт: Керим, Түлкү, Байшери, Наматкан. Керимден – Ниязбек, Аалы, Түмөнбай. Ниязбектен – Чоңата андан Оңой. Аалыдан – Кудаяр. Түмөнбайдан – Мамбетназар. Түлкүдөн – Такырбаш, Нарынбай, Өмөр. Такырбаштан – Алакун андан Дүшенакун. Нарынбайдан – Абдразак. Алжандын Байшери деген уулунан – Досмат андан Жаманкул, Кыштобай, Байтик андан Жумакун. Алжандын кенже уулу Наматкандан – Мама, Байбосун. Мамадан – Азим андан Асек, Асанбек. Байбосундан – Сады андан Мукаш.

Эми Алжандын экинчи аялы Макмалдан – Ботокан, Найман. Ботокандын эки аялы болгон, биринчи аялынан – Шералы, Баялы, Байгазы, Эшкожо, Черикчи. Шералыдан – Турдуке, Бектур, Турдукожо. Бектурдан – Ишен, Жакен. Ботокандын экинчи уулу Баялыдан – Жумакожо, Мамыт. Ботокандын кийинки уулу Байгазыдан – Өмүрзак, Өмүркан. Өмүрзактан – Кадыр андан Жээналы, Эмилбек. Ботокандын төртүнчү уулу Эшкожодон – Байымбет, Шамбет. Ботокандын кенже уулу Черикчиден – Кулжыгач андан Койлубай, Жакшылык. Койлубайдан – Абдыразак андан Шерманбет, Капар.

Уландысы

Стилистика и грамматика авторов сохранена
Добавить статью

Другие статьи автора

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (6 бөлүк)
15326

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (4 бөлүк)
14039

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (3 бөлүк)
19753

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (2 бөлүк)
19073

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (1 бөлүк)
63095

Еще статьи

Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

×