Добавить статью
11:13, 4 декабря 2014 Обновлено 8:32 8 Сентября 2022 20018

Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (3 бөлүк)

(2 бөлүк)

Чабалдай уруусунун таралышы

Бактыгул атабыстын байбичеси Чабалдай энебиз эки уул төрөйт, алар – улуусу Кешикчи, экинчиси Өзүкчү. Кешикчинин биринчи аялынан үч бала төрөлөт – Ажы, Жумаке, Төлөке. Ажыдан – Жутабай, Дүйшөбай. Жутабайдан – Үкү, Бытый, Акбай. Үкүдөн – Энтери андан Алымбек, Калыгул, Кыдыр. Алымбектен – Түмөнбай, Кочкорбай, Байтик, Чүрөкөй, Серкебай. Түмөнбайдан – Усубалы, Ысакбек. Усубалыдан – Асырымбек, Ысакбектен – Кубатбек андан Улан. Кочкорбайдан – Койчуман, Турганбай. Койчумандан – Абдыкерим, Мамбеткерим. Абдыкеримден -Токтогул, Токтосун. Токтогулдан – Айбек, Балабий, Адилет. Айбектен – Дастан, Жоодар. Мамбеткеримден бир кыз калган деген маалымат бар, өзү атамекендик согушта каза болгон. Турганбайдан – Бейше, Дүйшөн, Рыскул. Бейшеден – Мукаш, Султанбек, Башыбай. Дүйшөндөн – Өмүркул, Аманкул, Жапаркул, Кадыркул, Ажыгул, Ажыбек, Кенжебек.

Рыскулдан – Мирбек, Нурбек. Алымбектин үчүнчү уулу Байтиктен – Асанжан, Мамбетжан. Алымбектин төртүнчү уулу Чүрөкөйдөн – Орозакун, Ниязакун, Казакун. Алымбектин кенже уулу Серкебайдан – Султаналы, Султанакун, Карыбек. Султаналыдан – Абдыралы, Сабирдин, Кубаныч, Бейшенбек, Буйлал, Мырзакул, Базаркул. Абдыралыдан – Бөлөкбай. Сабирдинден – Улукбек, Бактыгул, Ыманкул, Темиркул. Кубанычтан – Бекназар. Мырзакулдан – Чынарбек. Базаркулдан – Бекболот, Нурболот, Абдылбек. Султанакундан – Токтогон, Жолдошбек. Токтогондон – Айбек, Рамис, Калыс, Жакшылык. Серкебайдын үчүнчү уулу Карыбектен – Кылычбек, Алмазбек, Алтынбек, Акылбек, Максатбек, Казыбек, Замирбек. Ушуну менен Энтеринин улуу уулу Алымбектин тукумдарынын таралышын болушунча аяктадык, эми экинчи уулу Калыгулдан – Ыса, Жыргалбай, Мамбетысан. Ысадан – Касмакун, Бейшек, Кадыш. Касмакундан – Бекжан, Болот. Бекжандан – Ырысбек, Майрамбек, Токтобек, Азамат. Болоттон – Мирлан, Нурлан.

Бейшектен – Курманбек, Анарбек, Сүйүнбек, Жаңыбай, Бакыт. Анарбектен – Азамат, Азат. Жаңыбайдан – Азис. Кадыштан – Жаныбек, Самат. Калыгулдун экинчи уулу Жыргалбайдан – Асанакун, Асанбек, Касымбек, Эшимбек. Асанакундан – Туратакун андан Максат, Аскат, Урмат. Асанбектен – Дүйшөк, Жумакадыр. Дүйшөктөн – Мурат, Кубат, Канат. Жумакадырдан – Улан, Аман. Касымбектен кыз бала калган деген маалымат бар, өзү каза болуп калган. Эшимбектен – Шаршенакун, Муслим, Шейшен, Төрөгелди. Шаршенакундан – Айбек, Алтынбек. Муслимден – Искендер. Шейшенден – Санжар, Данияр. Төрөгелдиден – Нурбек, Кайырбек. Ошентип Жутабайдын улуу уулу Үкүнүн урпактарынын таралышын болушунча аягына чыктык, эмки кезек экинчи уулу Бытыйга кезек берели.

Бытыйдан – Жанузак, Жансары, Кулунчак, Кошаалы, Алымбек, Балчак, Жаныбек. Жанузактан – Байкашка, Батмөнкө, Ырысбай. Байкашкадан – Дөөтбек, Малабек, Ысабек, Мусабек, Молдобек. Дөөтбектен тукум жок. Малабектен – Керимбай, Сыртбай. Керимбайдан – Шайымбет, Эркинбек, Абазбек, Дүйшөнбек. Шайымбеттен – Акылбек,Бекмырза, Дыйканбек. Акылбектен – Бобек, Искендер. Бекмырзадан – Санжар. Дыйканбектен – Рахманкул. Эркинбектен – Токтобек. Абазбектен – Калмырза, Адил, Камил. Дүйшөнбектен – Улукбек, Баястан, Марлен. Сыртбайдан – Эрнис, Урмат, Ардак, Улан, Мурасбек. Эрнистен – Элдар. Урматтан – Элдос, Байэл. Байкашканын үчүнчү уулу Ысабектен – Абдыкадыр, Абдылашым, Абдылманап (Микин). . Абдыкадырдан – Жолой, Кошой, Бакай, Бакыт. Жолойдон – Урмат.

Кошойдон – Азамат, Адилет. Бакайдан – Максат, Талант, Канат. Бакыттан – Актан. Абдылашымдан – Батырбек, Нурсултан, Жанарбек. Абдылманаптан – Арашан, Майрамбек, Адылбек, Эдилбек. Байкашканын төртүнчү уулу Мусабектен – Абдыбакас, бешинчи уулу Молдобектен – Абдыжапар, Сапар. Эми Жанузактын экинчи уулу Батмөнкөдөн – Мукаш андан Руслан андан Арстанбек. Жанузактын - үчүнчү уулу Ырысбайдан – Баяман андан Орозакун андан Көчкөналы, Кыдыралы, Токтоналы. Көчкөналыдан – Самат. Кыдыралыдан – Бакытбек, Талантбек, Элдар. Токтоналыдан – Темирлан. Бытыйдын экинчи уулу Жансарыдан – Жаркынбай, Жандыралы, Турду. Жаркынбайдан – Сырбай андан Муканбеталы, Акий. Муканбеталыдан – Абдылда, Райымкул, Абдыкерим (Көкөн). Райымкулдан – Болотбек, Кылычбек, Замирбек, Рысбек, Таалайбек, Жаныбек. Рысбектен – Калмырза.

Жаныбектен – Акылбек, Кайрат. Абдыкеримден – Токтобек, Канатбек, Аманбек. Канатбектен – Бакытбек. Аманбектен – Өмүрбек, Алымбек. Сырбайдын экинчи уулу Акийден – Илияс, Жусуп, Шералы, Эралы. Илиястан – Нурлан, Нурбек, Мирбек. Нурландан – Кыдырназар. Нурбектен – Бакай, Атай. Мирбектен – Рамазан. Жусуптан – Чолпонбек, Алмазбек, Керим. Шералыдан – Уланбек андан Азамат. Эралыдан – Уланбек, Батырбек, Дастан. Жансарынын экинчи уулу Жандыралыдан – Сырымбет, Асаналы, Касымалы, Ашымалы. Асаналыдан – Үсөн, Асан, Касеин, Дордой, Жусуй, Маты. Үсөндөн – Кыдырбай, Кыяз, Ниязбек, Кыдырмыш, Кошойбек, Таалайбек, Тилек, Максат. Кыдырбайдан – Талантбек, Тынчтыкбек, Бакыт, Канат, Азамат. Ниязбектен – Жеңишбек. Кыдырмыштан – Бакай. Кошойбектен – Сейтек, Нурэл.

Таалайбектен – Аскар, Атай, Эрмек, Эдил. Максаттан – Калысбек. Асаналынын экинчи уулу Асандан – Дубанбек андан Тимур, Өмүрбек. Үчүнчү уулу Касеинден – Кубан, Үрүстөм, Болот. Кубандан- Марс, Алмаз. Үрүстөмдөн – Дастан. Болоттон – Тилек. Асаналынын кийинки уулу Жусуйдан – Төлөбек, Талайбек, Жыргалбек, Сиезбек, Нурланбек. Төлөбектен – Адилет. Талайбектен – Самаган. Жыргалбектен – Бообек. Сиезбектен – Кутман. Асаналынын андан кийинки кенже уулу Матыдан – Каныбек, Дөлөтбек. Каныбектен – Жанарбек. Дөлөтбектен – Шайлообек, Бакытбек. Эми Жандыралынын үчүнчү уулу Касымалыдан – Досалы андан Бектурган, Эркин, Жоламан, Бекмырза, Эламан, Адылбек. Эркинден – Султан, Шабдан. Жоламандан – Кутман, Аманбек. Бекмырзадан – Темирлан, Даниел. Эламандан- Дастан, Мирлан.

Адылбектен – Руслан, Арслан. Жандыралынын кенже уулу Ашымалы атамекендик согушта каза болгон. Эми Жансарынын үчүнчү уулу Турдудан – Таабалды, Койбак. Ал эми Бытыйдын үчүнчү уулу Кулунчактан – Байгазы, Жоомарт. Байгазыдан – Шабдан андан Мукаш андан Сатар, Сапар, Муктар. Сатардан – Тилек, Жолдошбек, Автандил. Сапардан – Нурлан, Акжол. Муктардан – Марат, Тариэл. Бытыйдын төртүнчү уулу Кошаалыдан - Байдөлөт, Нурдөөлөт, Жанбоо, Бекбоо. Байдөлөттөн – Муса, Олжобай. Мусадан – Сейдакмат, Мырзакмат. Сейдакматтан – Мухидин, Мурадил, Мухтар, Мурат, Марат, Максат, Амантур. Мурадилден – Уланбек, Жакшылык. Мухтардан – Мирлан, Элдияр, Данияр. Мураттан – Ислам. Мараттан – Адам. Максаттан – Мухаммад. Мырзакматтан – Самыйбек, Сапарбек, Бактыбек. Самыйбектен – Аман. Байдөлөттүн экинчи уулу Олжобайдан – Садыбакас, Абды, Токо.

Садыбакастан – Акмат андан Рашид, Нурлан, Бакыт, Бакас. Кошаалынын экинчи уулу Нурдөөлөттөн кыздар эле калган деген маалымат алдык. Ал эми үчүнчү уулу Жанбоодон – Жусуп, Кадыке. Жусуп эр жеткенде каза болуп калган экен тукум жок. Кадыкеден – Мырзакул, Жекшен, Илимбай, Түгөлбай, Бейшенбай, Автандил, Кенжебай. Мырзакулдан – Улан, Жолдошбек. Жекшенден – Тилек. Илимбайдан – Рахат, Ринат. Түгөлбайдан – Марс, Эрлан, Тимка, Ардак. Бейшенбайдан – Арслан. Автандилден – Эрнис, Мелис, Расул. Кенжебайдан – Бердибек, Субанбек. Кошаалынын кенже уулу Бекбоодон бир кыз калган аты Зейнеп. Эми Бытыйдын бешинчи уулу Алымбектен – Токтосун андан Асаманбет андан Ташбай, Өскөн, Көчкөн. Ташбайдан – Кубанбек, Бакытбек, Жайлобек, Жаныбек. Кубандан – Максат, Азамат, Марат. Бакытбектен – Арсен. Жайлобектен – Алнур. Өскөндөн – Талайбек, Эрнис, Мелис, Алтынбек. Көчкөндөн – Алмаз, Төрөтай, Манас, Кенжебек. Бытйдын алтынчы уулу Балчактан – Ажыбай, Боромбай, Арыкбай. Ажыбайдан – Байакун андан Муканбет, Какемат.

Муканбеттен кыздар эле калган деген маалымат алдык. Какематтан – Жумадил, Зайдик. Жумадилден тукум жок. Зайдиктен - Казак, Таалайбек, Талгарт. Боромбайдан – Айсаракун, Абдыраймакун, Молдакун, Чекир. Абдыраймакундан – Абдыкалык, Кадыке, Тургунбек. Кадыкеден – Кеңеш, Кубанычбек, Кенжебек. Кеңештен – Кубат, Эрнис. Кубанычтан – Уланбек, Бакай. Тургунбектен – Талантбек, Канат, Азамат. Талантбектен – Темирлан. Молдакундан – Жолочу андан Малик андан Нурлан. Боромбайдын кенже уулу Чекирден – Төлөгөн андан Тилен, Табыш. Тиленден – Бакытбек. Ал эми Бытыйдын кенже уулу Жаныбектен – Барыктабас андан Осмон, Иса, Касманбет, Качкынтай. Осмондон – Тенти, Жумак. Тентиден – Моңолдор, Кубан, Абдыш, Болот, Нурлан, Дулат. Жумактан – Темирбек андан Токтосун, Бек. Исадан – Бапа, Ишен. Бападан – Бордубек, Камчыбек, Жыргалбек. Бордубектен – Кылычбек, Адилет, Давлет. Камчыбектен – Тилек, Намазбек, Нурсултан. Жыргалбектен – Бакыт, Таалай. Ишенден – Руслан.

Барыктабастын үчүнчү уулу Касманбеттен – Асанкадыр, Ишенбай, Абдыкадыр. Асанкадырдан – Ишеналы. Ишенбайдан – Шакир, Шамен. Барыктабастын төртүнчү уулу Качкынтайдан – Орозон, Орозобай, Орозобек. Орозондон – Доктурбек, Кылычбек, Дүйшөнбек, Алмазбек, Магдыбек,Төлөбек, Өмүрбек. Догдурбектен – Азамат, Азирет. Кылычбектен – Саламат, Урмат. Дүйшөнбектен – Нурдин. Магдыбектен – Арсемат. Төлөбектен – Аскат. Өмүрбектен – Арлен, Арген. Орозобайдан – Майрамбек, Максат. Майрамбектен – Ислам. Орозобектен – Бакытбек, Талантбек, Талайбек. Ушуну менен Бытый уулунун таралышын жыйынтыктадык, эмки кезекти Жутабайдын үчүнчү уулу Акбайга берели. Акбайдан – Кожомкул андан Багыш андан Качкынчы, Бабакан, Кошкай. Качкынчыдан – Асылбек, Турдубек. Асылбектен – Туратакун, Касым. Туратакун атамекендик согуштан курман болгон. Касымдан - Сатыгул, Жакшылык, Ийгилик, Бакы, Алмаз. Сатыгулдан – Мирбек, Жанарбек, Нурбек. Жакшылыктан – Адилет.

Турдубектен тукум жок. Бабакандан – Асан андан Замир, Нурланбек, Кубатбек. Замирден – Тилекмат, Урмат, Кутман. Багыштын үчүнчү уулу Кошкайдан – Асанбай андан Калмырза, Мукаш. Калмырзадан - Жүрсүнбек, Жыргалбек, Кубан. Жүрсүнбектен – Энчилеш. Жыргалбектен – Бектемир. Кубандан – Алишер. Мукаштан – Сабатбек, Сапарбек, Дүйшөнбек, Курманбек. Ошентип Ажынын улуу уулу Жутабайдын тукумдарынын таралышын жыйынтыктадык, эмки сөз Ажынын экинчи уулу Дүйшөбай жөнүндө болмокчу. Дүйшөбайдан – Өлтүз анын эки аялы болгон. Биринчи аялы Тойбек энеден Ормо андан Апек, Кедейбек, Жамангул. Апектен - Күчүк, Мадей, Бакай. Күчүктөн – Мусакун, Шермалы. Мусакундан – Орозон, Кудайберген. Орозондон – Куланбек, Азык. Куланбектен – Токтосун, Амантур, Азамат. Токтосундан – Азирет. Амантурдан – Ынтымак. Кудайбергенден – Нурбек, Турсунбек, Сүйүнбек.

Нурбектен – Ийгилик. Турсунбектен – Жакшылык, Ынтымак. Күчүктүн экинчи уулу Шермалыдан – Айткулу, Керим. Ал эми Апектин экинчи уулу Мадейден – Шамыр андан Калый, Жалый, Айдарбек. Калыйдан – Жекшен, Анарбек, Мырзабек. Жалыйдан – Муратбек, Туратбек, Алмазбек. Айдарбектен – Амантур, Эсентур. Апектин үчүнчү уулу Бакайдан – Урумкан, Осоке. Урумкандан – Ысмайыл, Абиир. Ысмайылдан – Асан андан Талантбек, Таалайбек, Жыргалбек, Саматбек, Турсунбек. Талантбектен – Максат. Таалайбектен – Бекзат. Жыргалбектен – Кылымбек. Турсунбектен – Байэл, Даниэл. Абиирден – Шейшебай, Жолочу, Муканбет, Абдылда, Жоламан, Эламан, Аксайбек, Таалайбек, Эркинбек. Жолочудан – Максат, Канат. Таалайбектен – Адилет, Даниел. Осокеден – Асеней, Үсөнөй, Кенжебай. Асенейден – Сагынбек андан Жоомарт, Жоодар.

Үсөнөйдөн – Тилекмат андан Байжигит, Бекболот, Акылбек. Кенжебайдан – Таалайбек, Канатбек. Таалайбектен – Калысбек, Муратбек. Ал эми Кедейбектен – Кадыр, Садыр. Кадырдан – Жакыпбай андан Султангазы ата мекендик согушка кетип кайтпай калган. Садырдан – Усуп, Балбак, Жангир, Такырбаш. Усуптан – Мусакун андан Асангазы андан Майрамбек, Нурмат. Майрамбектен – Кубат, Канат. Балбактан – Иса, Муса. Жангирден – Жумабай, Ыдырыс, Жакшылык. Такырбаштан бала жок. Ал эми Жамангулдан – Менде, Көкө. Мендеден – Молдобай андан Токтогул андан Орозалы, Турсуналы. Орозалыдан – Турдакун, Туратбек, Аманбек. Турдакундан- Улан, Нуку. Туратбектен – Нурсултан, Нурбай. Аманбектен – Эрмек, Элдияр, Даниэл. Турсуналыдан – Нурланбек, Досболот, Эсентай, Максат, Бакы.

Өлтүздүн экинчи аялы Шекер энеден үч уул төрөлөт алар – Желдең, Карымшак, Калча. Желдеңден – Бирназар, Касей. Бирназардан – Сабит, Ыбыт, Бейше. Сабиттен – Сагындык, Аманат. Сагындыктан – Кубан. Аманаттан – Бакы. Ыбыт, Бейшеден тукум жок. Касейден дагы тукум жок. Карымшактан – Баймундуз, Байсеит. Баймундуздан – Кыдырмыш андан Табыш, Нурдин, Турсунбек. Байсеиттен – Ыманакун, Эшенакун, Мамбеткул. Ыманакундан – Токтобай андан Асанбек, Үсөнбек, Койчубек, Казыбек, Нарынбек, Аманбек, Кыдыкбек. Асанбектен – Эрмек. Үсөнбектен – Жаныбек. Койчубектен – Элдияр, Бактыяр. Казыбектен – Илимбек. Нарынбектен – Токтобек, Акылбек. Аманбектен – Айдин. Кыдыкбектен – Имансейит.

Ал эми Калчадан – Дүйшөбай андан Жумабек андан Токтомамыт, Молдокасым. Токтомамыттан – Темирбек андан Таласбек. Молдокасымдан – Кайырбек, Боогачы. Кайырбектен – Бакытбек. Боогачыдан – Мыктыбек, Калысбек. Мыктыбектен – Нүсүпбий. Ушуну менен Өлтүз уулунун, жалпы эле Ажы уулунун урпактарынын таралышын аягына чыктык, эмки кезек Кешикчинин экинчи уулу Жумакенин тукумдарында. Жумакеден – Турпан андан Жамангул, Тейит, Эдилбек. Жамангулдан – Токтомуш, Нуралы, Үмөталы. Токтомуштан – Чотуш атамекендик согушта курман болгон. Нуралыдан – Алымкул, Алметакун, Жакер, Зайдин. Алымкулдан – Сагындык андан Улан, Уран. Алметакундан – Иса, Касеин, Турдубай. Исадан – Жапаркул, Болот, Алмаз, Эсенгул андан Чынгыз. Касеинден – Рыскул, Канат, Нурбек. Зайдинден – Арстанбек, Рахат, Акылбек, Нурлан. Арстанбектен – Камчыбек, Дастан, Бакытбек. Акылбектен – Мирбек.

Нурландан – Кубатбек. Жамангулдун үчүнчү уулу Үмөталыдан – Садык андан Шүкүрбек, Абдыбек, Аскарбек. Шүкүрбектен – Кулубек, Казыбек, Жаныбек, Эсенбек, Азизбек, Каныбек. Кулубектен – Урмат, Рахат, Кубат. Казыбектен – Темирбек, Кылычбек, Данил. Жаныбектен – Бектемир, Нуртилек. Эсенбектен – Кутман. Каныбектен – Нурадил. Абдыбектен – Талантбек андан Иличбек, Калыс, Рамис. Аскарбектен – Бакытбек, Нурбек, Талайбек. Бакытбектен – Садык. Нурбектен – Дастан. Турпандын экинчи уулу Тейиттен – Ботбай андан Кыдыралы андан Токтомуш, Сейденалы. Токтомуш ата мекендик согушка кетип кайтай калагн. Сейденалыдан - Тилебалды, Качкын, Өскөн, Тилекмат, Кары, Кенжегул, Данил. Тилебалдыдан – Камил, Эмил. Качкындан – Аман, Али, Эмир.

Өскөндөн – Мирлан, Улан. Тилекматтан – Шамил, Билим, Дилим, Муслам. Карыдан – Ислам, Ибрагим. Кенжегулдан – Медет, Айдин. Данилден – Эрик, Эржан. Турпандын үчүнчү уулу Эдилбектен – Баястан, Черикчи. Баястандан – Абдыраман, Боромбай. Абдырамандан – Батыркан андан Насирдин, Чөкө, Асанкул. Насирдинден – Белек андан Турсунбек, Жыргалбек, Кумарбек, Муктарбек. Турсунбектен – Максат. Жыргалбектен – Урмат. Кумарбектен –Улукбек, Мыктыбек, Эмирлан. Чөкөдөн – Дүйшөн андан Тилек. Баястандын экинчи уулу Боромбайдан – Калмакбай, Сакалбай. Калмакбайдан – Калык андан Эсенбай андан Тынчтык. Сакалбайдан – Дыныстан андан Абды, Турсун, Жүрсүнакун, Турдалы. Абды, Турсундан тукум жок.

Жүрсүнакундан – Муканбет, Жузуп, Бакыт, Болот. Турдалыдан – Нарынбек, Майрамбек, Жыргалбек, Үрүстөмбек, Нурланбек, Мирбек, Камбарбек. Нарынбектен – Азамат, Саламат, Тилекмат. Майрамбектен – Жуманазар. Жыргалбектен – Темиркан. Үрүстөмдөн – Дастан, Актан. Нурландан – Асирет, Адилет. Эдилбектин экинчи уулу Черикчиден – Алышбай андан Асанакун андан Асанкадыр, Абдыкадыр. Ошентип Турпан уулунун, башкача айтканда Кешикчинин экинчи уулу Жумакенин тукумдарынын таралышын аяктадык, эмки кезек Кешикчинин үчүнчү уулу Төлөкеге берели. Төлөкеден – Орус андан Баймырза, Шаамырза, Карымшак, Алтыбай, Черикчи, Арпачы, Баястан, Талканчы. Баймырзадан – Байбагыш андан Молдобай, Алыбай. Молдобайдан – Шамшидин (Тобуш) андан Сатыбалды, Сатылган, Асанбай, Жутабай,Жеңишбек. Сатыбалдыдан – Самат, Азат. Сатылгандан – Мирлан.

Шаамырзадан – Алей, Саманчы. Алейден – Баракан, Шамыркан. Баракандан – Бексултан андан Айдаралы(Шаршеналы), Осмоналы, Бейшеналы. Айдаралыдан – Тилек. Осмоналыдан – Канат, Жолдошбек. Бейшеналыдан – Акылбек, Бообек. Шамыркандан бала жок. Саманчыдан – Жакып, Түлөбай. Жакыптан – Ашыр, Карыпбай (Каден), Табыш, Абыласан, Рашид, Жекшен. Ашыр атамекендик согушта курман болгон. Карыпбайдан – Дүйшөке андан Чынгыз, Илгиз. Табыштан – Эсенбек, Сталбек, Медет, Бакытбек, Кенжебек. Эсенбетен – Эржан, Эмир. Сталбектен – Максат, Сейтек. Медеттен – Эрбол. Бакытбектен – Альберт, Алихан. Абыласандан – Урмат. Рашидтен – Талантбек, Бектур, Канат, Жылдызбек, Асанкадыр, Байэл. Жекшенден – Бектемир. Орустун үчүнчү уулу Карымшактан – Байсейит андан Кусейин андан Токтаалы андан Канатбек. Орустун төртүнчү уулу Алтыбайдан – Акымбай андан Тенти.

Орустун андан кийинки уулу Черикчиден – Асаналы, Койчуман, Тайчыман, Ысмайыл. Асаналыдан – Шарше андан Адылбек андан Камчыбек, Касымбек. Койчумандан – Курманбек андан Илияс андан Адилет. Тайчымандан – Бердалы, Бегалы. Бердалыдан – Нарынбек, Таалайбек, Нурлан, Майрамбек, Акылбек. Нарынбектен – Иличбек, Кылычбек, Рахат. Таалайбектен – Тилек, Ороз. Ысмайылдан – Шаршенаалы, Осмонаалы, Дүйшөнаалы. Шаршенаалыдан – Абас, Алишер. Дүйшөнаалыдан – Абай. Бегалыдан – Эрлан, Сыртбай, Нуржазат,Үркүнчү, Айбек. Эрландан – Ыйманбек, Тимур. Орустун кийинки уулу Арпачыдан – Байкиши, Сулайман. Орустун эң кенже уулу Талканчыдан – Табылды андан Алымбай андан Токой, Дөлөтакун, Абдылда. Токойдон – Мурат, Мамбетказы, Акматалы, Доктурбек. Мураттан – Эрнис, Алмаз. Дөлөтакундан – Жумамүдүн, Самүдүн, Бакыт. Жумамүдүндөн – Болот, Самат. Самүдүндөн – Канат. Бакыттан – Кайрат, Акат. Абдылдадан – Сабирдин андан Кубат. Бактыгул атабыздын улуу уулу Кешикчинин экинчи аялынан Сатыбалды андан Октогор андан Атамаран андан Жабагы, Жалбы, Жалпак.

Жабагыдан – Тагай андан Курманалы андан Муканбетасан, Муканбетөмүр. Муканбетасан атамекендик согушта курман болгон. Муканбетөмүрдөн - Бектемир. Жалбыдан – Ботой андан Сарман андан Байчубак андан Касмалы, Ырыскелди. Касмалыдан – Үсөн, Асан, Чотой, Шарше. Үсөндөн – Нарынбек, Шабырбек, Рысбек. Жалпактан – Солтонбек, Жангарач, Түкөй, Бөкөй. Солтонбектен – Калый, Садык. Калыйдан – Асаке андан Шакен, Кайып. Шакенден – Курманкожо, Өмүркожо, Чынкожо. Жангарачтан – Орозалы, Өмүрзак. Орозалыдан – Усуп, Абдыкадыр, Абдыжалый. Абдыкадырдан – Хамза, Сыргак, Чубак, Кайбылда. Хамзадан – Улукбек. Сыргактан – Мирлан. Чубактан – Нурбек, Калыбек. Кайбылдадан – Аманбек. Абдыжалыйдан – Болотбек, Кылычбек, Алмазбек.

Болотбектен – Уланбек. Кылычбектен – Тынчтыкбек, Мыйзамбек. Алмазбектен – Тилек, Чолпонбек. Жалпактын үчүнчү уулу Түкөйдөн – Буйлал, Ысмайыл, Ысрайыл, Акун. Буйлалдан – Бикир. Ысмайылдан – Сабыр андан Элал. Акундан – Казы, Кадыр. Казыдан – Муктар, Майрамбек, Дүйшөнбек, Асылбек, Таалайбек. Кадырдан – Ырысбек, Жаныбек, Марат, Мурат андан Кутман. Жалпактын эң кенже уулу Бөкөйдан – Абыл андан Токторбай (Токон) андан Камчыбек, Алымкул, Келдибек, Керимбек, Талантбек. Ушуну менен Бактыгул атабыздын Чабалдай энеден төрөлгөн улуу уулу Кешикчинин тукумдарынын таралышын болушунча аяктадык, эмки кезек экинчи уулу Өзүкчүдө. Өзүкчүдөн – Туралы, Токтук. Туралыдан – Макей, Малек, Мамыткан (Итийбас). Макейден – Муканбет андан Жалый андан Болотбек, Акылбек, Талайбек.

Токтуктан – Ыбыке андан Молор андан Норузбай, Черикчи. Норузбайдан – Токтосун, Орузбек, Нурманбет. Токтосундан – Кызай, Асан. Кызайдан – Капар, Сапарбек. Капардан – Бекболот, Жанболот, Канболот. Асандан – Канат андан Жаныш, Байыш, Аман. Нурманбеттен – Казы андан Жумабек андан Аманбек. Ыбыкенин экинчи уулу Черикчиден – Саты андан Мусабай андан Ыманкул, Өмүрзак, Нургазы, Жумагазы. Ымакулдан – Ленар, Орол. Ленардан – Алмазбек, Ниязбек, Кайрат, Эркин, Талгарт, Максат, Марат, Бекбол. Алмазбектен – Талантбек, Алымбек, Арип, Нурлан, Нурсултан. Талантбектен – Жантөрө. Кайраттан – Адилет, Алтынбек.

Эркинден – Урмат, Кутман, Дастан. Талгарттан – Жакшылык, Досбол. Максаттан – Арстанбек, Мараттан – Кайып, Эрбол. Оролдон – Магдыбек, Султан, Эрмек. Магдыбектен – Бек, Адилжан. Султандан – Алибек. Мусабайдын экинчи уулу Өмүрзактан – Бейшебай андан Темирбек, Кадырбек, Касымбек, Аралбек, Турусбек, Туратбек, Төлөбек, Бакытбек, Кенжебек, Манасбек. Темирбектен – Азамат, Азат, Апсамат. Азаматтан – Чолпонбек. Азаттан – Жылдызбек. Кадырбектен – Эмил, Эдил, Эрнис, Элдар. Касымбектен – Нуртилек. Турусбектен – Улан. Кенжебектен – Амир. Манасбектен – Байэл.

Урматуу окурман ушул жерден Чабалдай уруусунан чыккан Балчак баатыр жөнүндө анча – мынча болсо дагы улуу муундагылардан айтылып калынган баатырлык эрдиктеринин бир окуясын табылган маалыматка жараша эскерип кетүүнү туура көрдүм. Балчак баатырдын атасы Бытый атабыз кыдыр жылоологон, колдоочусу бар касиеттүү адам болгон дешет. Ошондон уламбы Бытый атабызга жаратканыбыз жети эркек уул берип, байлыгы ашып ташыган, айрыкча жылкы баласын көп күткөн экен. Ошол жети уулунун ичинен Балчак эр жүрөк, балбан, тайманбас баатыр чыгып, жоокерчилик заманда журтун сырткы талап – тоноочулардан коргоп келген дешет. Күндөрдүн биринде Бытый байдын жылкыларына ууру тийип, көп жылкыны чаап кеткени кабарланат. Балчак баатыр атасынын ак батасын алып, жигиттери менен жылкыларды ажыратып келиш үчүн уурулардын аркасынан куугунга жөнөйт.

Бул уурулар атайын даярданып алыстан келгендигин, мынча жылкыны Текез, Кулжа тарапка оодорып кете турган калмактар, же Каркыраны ашырып казактар тарапка алып кете турган казак уурулары болуш керек деп болжошот. Аттын күчүнө салып күнү – түнү тынбай жүрүшүп, эртеси шашке ченде Каркыра жайлоосунун ичинен жылкылардын изине түшүшөт. Оңдой берди болду жылкылардын изине түштүк дешип, аттарын чалдырышып, өздөрү өзөк жалгап алышып Каркыраны ашып казактардын жайлоосуна жете келишет. Шар акан суунун бойунда бир семиз бээни жара тартышып, этин бышырып жаткан жеринен уурулардын үстүнөн чыгышат. Балчак баатыр бир атаар бараңын алып алган эле, ууруларга сыр көрсөтүп бута атым жерден бараңды асманга атып, аман сооңордо жылкыларыбызды толугу менен кайтарып бергиле деп талап койот. Жылкы тийген казактын жигиттери тополоңго түшүп, артыбыздан куугунчу келди дебестен эмнегедир жайбаракат камаарашпайт.

Көрсө буларды баштап келген казактарга атагы чыккан балбан, баатыр жигити экен. Бу силер тарапта мага тең тайлашып жекеме – жеке чыга турган адамыңар барбы, аман сооңордо жолуңарга түшсөңөрчү деп, теңсинбей шылдыңдашат. Балчак баатыр мына мен чыгам, кыйыныңар чыккыла деп жооп кайтарат. Казактын менменсинген баатыры аман сооңордо кетип калгыла десе көнбөдүңөр, эми өз убалыңар өзүңөрдө шордууларым деп, атына минет. Эки баатыр эки жолу беттешип найзалар кагышып алыша албайт, үчүнчү жолку беттеште казактын балбаны көзүн ирмеп алат, Балчак баатыр ошондон пайдаланып казактын балбанын аттан ыргыта сайат. Балчактын жигиттери Манастап ураан чакырып, арбагы колдоду дешип казактын эс учун жыйалбай жаткан балбанын көргөнү тегеректеп калышат, Балчак баатыр казактын баатырын колу – бутун байлатырып салат.

Казактын калган жигиттери ишенген баатырын ыргыта сайган оңой жоо эмес экенин байкашып эчак эле аттарын минин качып жолдоруна түшүптүр. Балчак баатыр жигиттери менен сойгон бээнин этине тойушуп, жылкыларын айдап, казактын баатырын атка таңып байлап алып өз жерине келишет. Бытый бай уулунун эрдигине ыраазы болуп Балчак баласына батасын берип, мобу казактын жигити оңой жигит көрүнбөйт, мунун сурап алчусу бардай, жакшылап кор кылбай баккыла, казак, кыргыз жамааташ бир боор элбиз дейт. Айткандай эле эки жума өтүп, өтпөй казактын аттуу – баштуу, үч – төрт адамы төрөсү баштап Бытый байдыкына келип түшүшөт. Бытый бай аз айып, көп күнөөбүз болсо кечириңиз, жигиттер байкабастык кылып сиздин жылкыңызга тийиптир, тогуздап айыбын тарталы. Олжолоп алып кеткен жигитибизди аман – эсен кайтарып бериңиз, биз казак, кыргыз түбүз бир боордош элбиз, жаманчылыка барбайлы деп алдыңыздан атайын өтүнүп келдик дешет.

Бытый бай казактарды жакшы кабыл алып, бата кылып жылкы сойуп, сый урмат көрсөтөт. Казактын төрөлөрү бул биздин баатырды аттан ыргыта сайып байлап кеткен кыргыздан дагы мындан өткөн баатыр чыкканбы дешип, күмөн санашып сынчы ала келишкен экен, өргүп отурушканда Бытый байга карап мындай собол салышат. Биздин баатырга казакта тең келе турган адам жок деп жүрсөк, сиздерде мындан өткөн баатыр чыкканына укан кулагыбызга ишнбей турабыз, ошол баатыр менен жүз көрүшүп, учурашсак болоор бекен, угушубузга караганда өзүңүздүн уулдардан дешет деп сөз учугун башташат. Бытый бай аркандай ойуна кетип Балчактан башка алты уулун бирден киргизип тааныштырат.

Казактын сынчысы бул уулдарыңызда биздин баатырга тең келе турганы жок экен дейт, ошондо казактын төрөсү Бытый бай мынча болду баатырыңызды көрсөтүңүз эки баатырды достоштуралы мындан ары эки эл ынтымакта жашайлы деп өтүнөт. Ошондо Бытый бай каап болбостур эми Балчакты чакыргыла дейт. Балчак салам айтып кирип келгенде сынчы шашып ордунан обдулуп тура кала жаздап, селт этип Балчакты карап ой тобоо кыргыздан “Чыгаан Шер” чыкан турбайбы ушул жигиттин колунан келет төрөм деп жиберген экен. Ошондо Бытый бай ичинен капаланып, булардын көзү тийди окшойт, баламдын өмүрү кыска болуп калды окшойт деп капаланган дешет.

Айткандай Балчак баатырдын өмүрү кыска болуп калган экен, атасы Бытый бай эки жүздөй серке сойдуруп, тыбытын майына аралаштырып, тай, кунандардын куйрук жалын кырктырып коштуруп, Кашкардан уйгур усталарды алып келип күмбөз салдырган экен. Балчак баатырдын күмбөзү эки кылымдай убакыт өтсө дагы бүгүнкү күнү Ыссык – Көлдүн Саруу айылында, Жууку өзөнүнүн оң тарабында сакталып турат. Эмесе туугандар Балчак баатыр жөнүндө аз ноолак кеп кылдык окшойт, кийинки урпактарга аз болсо дагы маалымат калат, биз мындай эл баккан ата – бабаларыбыз менен сыймыктанышыбыз керек деген ойдомун. Ошентип Бактыгул атабыздын Чабалдай энебизден көргөн тукумдарынын – Чабалдай уруусунун таралышын болушунча жыйнтыктап жатып тактоого көмөк көрсөткөн туугандарга ыразычылык билгизем, эмки кезекти Бактыгул атабыздын Кызылтаз энеден көргөн урпактарына берели.

Кызылтаз уруусунун таралышы

Бактыгул атабыздын экинчи аялы болгон Кызылтаз(Күмүш) энебиз үч уул төрөйт, алар – Эсенгелди, Атакозу, Кожоке. Эсенгелдиден – Бектемир, Сарт, Мөндүрчү. Бектемирден – Байчоро, Шералы, Сейит, Айдарбек. Байчородон – Кожомкул андан Жанбала, Дубана. Жанбаладан – Коон, Желдең, Жанай. Коондон – Жанаалы, Жанадил. Жанаалыдан – Нурманбет, Мамыркул андан Эсенаман, Эсенбек. Эсенамандан – Алыбек, Аскарбек. Эсенбектен – Токтосун. Жанайдан – Абдрахман, Аманкул. Абдрахмандан – Токтобай андан Калыбек, Ишен, Бейшен. Калыбектен – Султан, Сейит, Сыймык. Ишенден – Азамат. Бейшенден – Бердибек, Келдибек, Нуркан. Эми Кожомкулдун экинчи уулу Дубанадан – Сулайманкул андан Өмүркул, Тилебалды, Койонбай, Жумаш, Оңот.

Тилебалдыдан – Таалай. Койонбайдан – Бекболот, Улан, Руслан, Мирлан. Бекболоттон – Талгатбек. Жумаштан – Бакыт, Нурлан, Кылыч, Рахат, Алтынбек. Бакыттан – Темирлан, Рахман. Нурландан – Азамат. Кылычтан – Кубанычбек. Эми Бектемирдин экинчи уулу Шералыдан – Курманкожо, Бегимат, Касымбай, Чекирбай андан Асан, Борукчу, Арыкчы, Аруун, Айдар, Докен. Асандан – Ыбрайым, Абдырахман, Жолдош. Абдырахмандан – Нурбек. Жолдоштон – Бакыт. Борукчудан – Мелис, Медет, Кубат. Мелистен – Мирбек. Медеттен – Улан, Аман, Уран, Тагайбек.

Кубаттан – Руслан, Нурлан, Эрлан. Чекирбайдын үчүнчү уулу Арыкчыдан – Рысбек, Мейман. Рысбектен–Мырзабек, Мурат, Максат. Кийинки уулу Аруундан – Сагын, Таалайбек, Абдрайым. Сагындан – Бакыт андан Тынчтык. Таалайбектен – Бакытбек, Алтынбек. Абдрайымдан – Айбек, Нурбек. Черикбайдын бешинчи уулу Айдардан – Азык, Жыргалбек, Темирбек, Эмил. Эмки сөздү Бектемирдин үчүнчү уулу Сейиттин урпактарына кезек берсек, андан – Жумагул, Качыке, Арстанбек. Жумагулдан – Ниязбек, Тажыбек, Дайырбек, Алымбек. Ниязбектен – Байток, Мүсүркан, Тагайболот. Байтоктон – Токтакун, Орозобай, Ыманаалы. Токтоакундан – Азык, Көчөкө, Калмырза, Айдарбек. Азыктан – Алтынбек. Көчөкөдөн – Алмаз, Эрлан.

Айдарбектен – Тилек. Орозобайдан – Төлөмүш. Ыманаалыдан – Урмат андан Токтосун андан Бекбосун. Эми Ниязбектин экинчи уулу Мүсүркандан – Касымалы, Акималы. Касымалыдан – Кемел андан Нарынбек, Турсунбек, Жаныбек, Алыбек. Нарынбектен – Каныбек андан Асылбек. Турсунбектен – Талант, Усеин, Эдил. Жаныбектен – Санжар, Сардар. Алыбектен – Эрназар. Ниязбекттин үчүнчү уулу Тагайболоттон – Сырымбет. Эми Жумагулдун экинчи уулу Тажибектен – Алдаяр андан Мамыркан, Мамырбай, Чымырбай, Бирназар, Койчу, Акулук, Орозакун. Мамыркандан – Турдубек, Турдалы андан Алымкул андан Садыркул, Жаныбек. Мамырбайдан – Ыбрайым, Чолпонкул андан Рысбек, Садырбек, Нарынбек.

Чымырбайдан – Бусурманкул андан Сапар, Алымкул, Керимкул, Сейитбек, Болотбек, Жумабек. Бирназардан – Ысакан андан Сагынкул андан Жеңишбек, Жекшенбек, Сеитбек, Султанбек, Орозбек. Койчудан - Асанаалы андан Бектиян андан Өмүбек, Бердибек. Жумагулдун үчүнчү уулу Дайырбектен – Ормон андан Албан андан Айтакун. Эми Сейиттин экинчи уулу Качыкеден – Черикчи, Зарылбек, Бүкөдөй, Алдаш андан Деркенбай, Тазабек. Деркенбайдан – Отунчу, Асан. Отунчудан – Мукаш, Сапарбек,Жылкычы, Садыбакас, Өмүрбек, Токсон. Мукаштан – Бектемир, Табылды, Табылбек, Көлбай. Бектемирден – Түгөлбай. Табылдыдан – Азамат.

Табылбектен – Толубай, Аскар. Отунчунун Өмүрбегинен – Алтынбек. Токсондон – Улан. Деркенбайдын экинчи уулу Асандан – Жеңишбек, Байтемир, Казыбек, Карыбек. Жеңишбектен – Абылкасым, Мирлан, Абыкен. Байтемирден – Жакшылык, Жаныбек, Каныбек. Казыбектен – Кудайберген, Жумгалбек, Алманбет. Карыбектен – Нурбек, Белек. Ал эми Алдаштын экинчи уулу Тазабектен – Эсенгул, Кадыркул, Касымбек, Алпамыш. Эсенгулдан – Таалайбек, Турат, Ишенбек. Кадыркулдан – Туйгун. Касымбектен – Болот, Марат, Улан. Алпамыштан – Кубан, Айбек,Мирбек, Аксай, Мирсеит. Эмки сөз Сейиттин кичи аялынан төрөлгөн үчүнчү уулу Арстанбектен – Каработо, Төлөгөн, Ормоке. Каработодон - Сөлпү андан Өмүрзак андан Бердибек, Келдибек, Үмөткул адан Ибрагим, Нооруз. Төлөгөндөн - Бактыгул, Бактыбай. Бактыгулдан – Асангазы, Үсөнгазы, Султангазы, Шергазы. Асангазыдан – Замирбек, Аман, Камчы, Алтынбек, Кенжебек. Үсөнгазыдан – Сапарбек, Каныбек, Канат. Султангазыдан – Эмир. Шергазыдан – Алияскар, Элдияр. Бактыбайдан – Насирдин андан Улан, Эрлан, Нурдин.

Ормокеден – Саякбай андан Моңолдор, Конокбай, Бейшенбек. Ушуну менен Эсенгелдинин улуу уулу Бектемирдин тукумдарынын таралышын болушунча аяктадык, эми экинчи уулу Сарттын урпактарына кезек берели. Сарттан – Курумшу, Кутуке. Курумшудан – Муратжан, Токтомбай, Жамал, Байымбет, Түлөкабыл, Жоошбай, Алдакулу. Токомбайдан – Адылбек, Муратбек. Адылбектен – Ажыбай андан Рысбек, Калдыбай андан Токтомуш, Жаманак, Бейшен. Токтомуштан – Асанкул, Эсен, Амантур, Эркинбек, Сынчы, Эмилбек, Бакытбек. Асанкулдан – Нурбек, Тилек. Эсенден – Максат. Амантурдан – Азиз. Эркинбектен – Гүлчоро, Бекчоро, Гүлжигит. Сынчыдан – Алтынбек, Дөөлөтбек. Эмилбектен – Нуржигит, Жолдошбек, Болотбек. Бакытбектен – Камчыбек, Каныбек, Кенжебек. Токомбайдын экинчи уулу Муратбектен – Арзым, Таабалды, Докен. Арзымдан – Айты андан Алтынчы, Алыбай, Дүйшөн, Ишен.

Алтынчыдан – Табылды, Теңдик, Жыргалбек, Кенжебек. Алыбайдан – Ишенбек, Нарынбек, Алмаз, Темирбек. Дүйшөндөн – Жээнбек, Таалай, Аман. Ишенден – Адилет, Калыс. Эми Муратбектин экинчи уулу Таабалдыдан – Райымбек андан Жума андан Нарынкул, Шүкүрбек, Кадыркул, Күрүчбек, Дөөткул. Шүкүрбектен – Мойдун, Рысбек. Кадыркулдан – Максат, Жылдызбек. Күрүчбектен – Аманбек, Солтобек, Эсенбек, Акылбек. Дөөткулдан – Жеңишбек, Бакыт. Эми Курумшунун үчүнчү уулу Жмалдан – Баялы, Бегимбай, Берди. Баялыдан – Токсонбай, Токтосун. Токсонбайдан – Кулманбет, Абдыкадыр, Турдуманбет андан Иса андан Эрмек, Эркин, Эмил, Керимбек. Эрмектен – Темирбек. Эркинден – Улан, Алмаз. Эмилден – Солдатбек, Жолдош, Мирлан.

Токтосундан – Ажыманбет. Бердиден – Орозон, Муса. Орозондон – Жекше, Бейше. Жекшеден – Тынчтык, Надырбек андан Руслан. Бейшеден – Замирбек, Камчы, Канатбек. Мусадан – Токторбай андан Бекбосун андан Саламат. Эми Курумшунун төртүнчү уулу Байымбеттен – Усуп андан Курманаалы. Курумшунун бешинчи уулу Түлөкабылдан – Түмөнбай, Алжанбай. Түмөнбайдан - Барктабас, Алжанбай. Барктабастан – Байгабыл, Дүйшаалы, Сатыгул. Байгабылдан – Калча андан Кубан, Адилет. Дүйшаалыдан – Бакыт андан Таалай. Алжанбайдан – Токтогон, Асанбек. Токтогондон – Жолдошбек андан Азамат, Сыймык. Асанбектен – Канат, Чыныбек андан Урмат.

Эми Курмшунун алтынчы уулу Жоошбай үч аял алган биринчи аялынан Ажыбек, Токуш, Накен. Ажыбектен – Токтоо, Тилекмат. Токтоодон – Асанакун андан Темиркан, Эсенкан. Темиркандан – Жайдарбек. Эсенкандан – Бекзат, Чынгыз. Тилекматтан – Асанаалы андан Кыдырмыш, Ырыскул. Кыдырмыштан - Болоттон андан Байыш, Жаныш, Гүлжигит, Жеңиш. Ырыскулдан – Алмаз, Алтынбек, Нурбек. Жоошбайдын экинчи аялынан Карач, Алымбай. Үчүнчү аялынан үч уул төрөлөт аттары белгисиз алардан таргандар Бөлөкбай, Боронбай, Стамбек, Жантай, Култай. Бөлөкбайдан – Токтосун андан Токтобек андан Жумакадыр андан Жеңишбек, Жаныбек, Бакыт. Жеңишбектен – Нурмухаммед. Жаныбектен – Дүйшөнбек, Шаршенбек, Шекербек. Боронбайдан – Орозбай андан Эсенгелди андан Бекташ андан Улан, Нурлан, Сыймык. Стамбектен – Кожоян андан Асанаалы андан Рысбек, Жолдош, Жыргалбек. Рысбектен – Кубан, Нурлан. Жолдоштон – Анарбек, Жанарбек. Жыргалбектен – Азамат.

Эми Курумшунун эң кенже уулу Алдакулудан – Сырдыбай андан Байдөлөт андан Көбөк андан Султек андан Алтымыш, Жолдош, Кылыч, Айбек, Айтбек, Алмаз. Алтымыштан – Эдилбек, Эмилбек, Залкар. Жолдоштон – Калыбек. Кылычтан – Төлөбек, Төлөмүш. Айбектен – Орозобек. Айтбектен – Нургазы. Ушуну менен Сарттын улуу уулу Курумшунун тукумдарынын таралышын болушунча аяктайбыз эмки кезек экинчи уулу Кутукеге беребиз. Кутукеден – Жамангул, Кенжегул, Ысмайыл.

Жамангулдан - Түнкатар, Мааке, Ындыбай, Бапа, Чуку, Чыныбек, Ботугур, Чынаалы. Түнкатардан – Обонбай, Курманкожо. Обонбайдан – Асанкожо, Эсенкожо, Осмонаалы, Жылтыр. Асанкожодон – Алмабек, Алымбек, Жумабек, Бейшенбек. Алмабектен – Таалай, Майрамбек, Курман. Алымбектен – Жеңишбек, Жыргалбек. Жумабектен – Азамат, Талант, Максат. Жылтырдан -Турган, Турар, Турарбек, Тургунбек, Турсунбек. Турардан – Төлөбек, Кубан, Нурбек, Айбек. Турарбетен – Улан, Курманбек. Тургунбектен – Нурлан, Тынчтык, Баатыр. Курманкожодон – Байток, Жунушаалы, Балбак. Байтоктон – Асанбай. Жунушаалыдан – Мелис, Муканбет, Муканбетаалы, Муканбай, Карыпбек. Мелистен – Темирбек, Манас, Азамат, Эрнест.

Муканбеттен – Кубан, Кубат, Өмүрбек, Тынчтык. Муканбетаалыдан – Нурлан, Эрбол, Бекжан. Муканбайдан – Алмаз, Төрөбек, Эмил, Улук. Карыпбектен – Адилет, Марс. Балбактан – Күдүң. Жаманкулдун экинчи уулу Маакеден – Нурманбет, Кожобек, Төлөн, Жайык, Супатай. Андан кийинки уулу Бападан – Суранчы андан Акымбай андан Зарылбек, Камчыбек. Зарылбектен – Айбек, Замирбек. Жаманкулдун кийинки уулу Чыныбектен – Жума андан Аскарбек, Турат, Алик. Андан кийинки уулу Ботугурдан – Кыдырназар андан Асанкожо, Эсенкожо, Асанбек. Асанкожодон тукум жок атамекендик согушта курман болгон. Эсенкожодон – Шүкүрбек андан Нурлан, Улан, Азамат. Асанбектен – Абдыбек, Казыбек, Кубан, Алмаз, Узак. Абдыбектен - Таалай, Марат, Талант. Жаманкулдун кенже уулу Чынаалыдан – Усубаалы андан Турсунбек андан Темиркан андан Акылбек, Дастан. Акылбектен – Ароон.

Эми Кутукенин экинчи уулу Кенжегулдан – Нээтбай андан Бапа, Чуку, Таберик. Бападан – Асангожо,Токтогожо. Асангожодон – Токтобек. Токтогожодон – Сабыр. Чукудан – Асангул, Бердигул, Турдугул, Турдубай, Шайлоо, Кенже. Бердигулдан – Элдияр. Турдугулдан – Тынчтыкбек, Бейшенбек. Тынчтыкбектен – Алишер, Ынтымак. Турдубайдан – Кубаныч, Айдин, Айдос. Шайлоодон – Данияр, Айдар. Кенжеден – Бактияр, Жакшылык, Арген. Табериктен – Мукаш андан Жээренбай, Жеңиш, Ишенбай, Орузбай. Жээренбайдан – Алмазбек, Айдарбек, Курманбек, Рысбек, Уланбек, Акжол. Айдарбектен – Касым, Алмаз андан Бакытбек, Дастан. Курманбектен – Азиз, Айдос. Рысбектен – Майрамбек, Мырзабек. Акжолдон – Нуржигит, Назарбек андан Ысамамбет, Ыйманбек. Ысамамбеттен – Иса андан Тилек, Табылды. Тилектен – Адыл, Медил. Табылдыдан – Талгат, Калыбек. Эми Мукаштын экинчи уулу Жеңиштен – Талантбек, Алымбек, Казыбек, Адилет. Алымбектен – Атай, Айдар. Казыбектен – Сыймык. Мукаштын үчүнчү уулу Ишенбайдан – Мирлан, Нурлан.

Эмки кезек Бактыгул атабыздын Кызылтаз энеден көргөн кийнки кенже уулу Кожокенин урпактарына кезек беребиз. Кожокеден – Атагул, Калча. Атагулдан – Белек андан Жообасар андан Өмүрзак, Байтөлө. Өмүрзактан – Мамыке андан Баялы, Жанаалы, Тыпыш андан Муратаалы, Эсенбек андан Адилет. Муратаалыдан – Сүйүнбек, Темирбек, Азат, Бактыбек, Таалай, Эдил, Анарбек. Сүйүнбектен – Алишер. Темирбектен – Теңирберди. Жообасардын экинчи уулу Байтөлөдөн – Акмат, Сакмат, Рахмат, Аскалы. Акматтан – Кыштобай, Намаз. Кыштобайдан – Султанказы, Бекмурат, Бегалы, Жаңыбай. Султанказыдан – Сапалаң, Кадыркул, Кадыракун. Сапалаңдан – Нурбек, Нурлан.

Кадыркулдан – Арслан. Кадыракундан – Турдугул. Бекмураттан – Базаркул андан Бердибек. Бегалыдан – Базарчы, Тилек, Темирбек. Базарчыдан – Элдияр, Элдос. Тилектен – Нурсултан. Кыштобайдын кенже уулу Жаңыбайдан – Темир, Эмил, Болот, Култу, Абай. Эмилден – Бакыт, Замир. Ал эми Акматтын экинчи уулу Намаздан – Өмүр, Өмүбек. Өмүрдөн – Асанбек, Үсөнбек, Жаныбек, Жыргалбек. Жаныбектен – Ишенбек. Өмүрбектен – Кубан, Кубат, Тынчтык, Чоро, Гүлчоро. Кубандан – Арлен.

Кубаттан – Азат, Абил, Актан. Эми Байтөлөнүн экинчи уулу Сакматтан – Осмон, Токтобай андан Талант, Каныбек, Рахат. Таланттан – Талгат, Фархат, Азамат. Каныбектен – Таалай. Рахаттан – Эрлан, Даниел. Байтөлөнүн кийинки уулу Рахматтан – Турдалы. Андан кийинки кенже уулу Аскалыдан – Көккөз, Көчкөнбай. Көккөздөн – Абдыкадыр, Асан, Туйту, Турсунбек. Көчкөнбайдан – Жумакадыр андан Кутман. Ошентип Кожокенин улуу уулу Атагулдун тукумдарынын таралышын аяктадык, ал эми экинчи уулу Калчадан – Күчүн, Темир. Күчүндөн – Жалгыр. Темирден – Акбото андан Акчубак андан Сатылган андан Жумабек андан Жолдош, Бакыт, Таалай, Ынтымак.

Урматуу окурман, Кызылтаз туугандарым жогоруда сиздер баамдагандай Бактыгул атабыздын Кызылтаз энеден көргөн үч уулунун ортончусу Атакозунүн урпактары жөнүндө маалымат табалган жокпус, угушубуска караганда көл тарапта турушат экен. Балким улуу үркүндө Кытайга барышып ошол жакта туруп калышкан чыгаар. Өткөн 2012 – жылы август айында Кытай мамлекетинин Үрүмчү шаарында, ошол шаардын тургуну Кытайлык кыргыз Акмат деген ишкер жигит менен танышып баарлашып калдым. Ал өзү Кулжа облусуна караштуу Текез районундагы Көк – Терек деген кыргыз айылынан болорун, уруусу Кызылтаз экендигин, айылда жашагандардын көпчүлүгү Кызылтаз уруусунан, Чабалдай уруусунан дагы бир топ түтүн жашаарын, жалпы бул тарапта Тынымсейиттер көп экендигин кеп салып отурду.

Акматтын өзүнүн тамак – аш жасап сатуучу жайы бар экен, келинчеги казак улутунан чогуу иштешип тиричилик кылышат экен, сүйлөгөнү көлдүк туугандардан айырмасы жоктой сезилди авакелеп жылуу мамиле жасады. Санжырага кызыкбайт экен өзүнүн жети атасын толук айтып береалбай койду. Биз бир күндөн кийин кайра келмей болдук, мен Акматтан айыл менен байланышып көбүрөөк маалымат топтоп беришин өтүндүм. Болжошкон күнү, убактысында бардык ич жылытаардык маалымат алалган жокпус, өзүнүн атасы Акун анын атасы Турсунбай анын атасы Кылычбек анын атасы Бошкой анын атасы Эшкожо экендигин араң тастыктады.

Акматтын айтымына караганда чоңатасы Турсунбай үркүндө барып ошол жакта калып калган экен. Туугандарым келди деп кыргыздын бешбармагын даярдап койуптур, даамдулугу жагынан өзүбүздүкүнө тең келчү түрү жок, Кулжадан келген кымыздан бир чыныдан ичип коштошуп жолубузга түштүк. Балким Текездеги Көк – Терек айылыда жашашкан Кызылтаздар Атакозу атабыздын урпактары болушу мүмкүн, келечекте такталат болуш керек деген үмүт кылалы. Ошентип Бактыгул атабыздын Кызылтаз энеден тараган тукумдарынын таралышын колдо болгон маалыматтар менен жыйынтыктап жатып тактоого көмөк көрсөткөн тугандарга ыразычылык билгизем. Эмки кезекти Бактыгул атабыздын Меңдибек энеден көргөн уулдарына кезек берели.

Уландысы

Стилистика и грамматика авторов сохранена
Добавить статью

Другие статьи автора

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (6 бөлүк)
15439

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (5 бөлүк)
24902

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (4 бөлүк)
14317

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (2 бөлүк)
19265

04-12-2014
Тынымсейит уруусунун таралышы жөнүндө санжыра (1 бөлүк)
63552

Еще статьи

Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

×